Een Managementvennootschap Oprichten: De Belangrijkste Voordelen

Steeds meer bedienden en managers opteren om hun salaris uit te laten betalen via een managementvennootschap, om zo de belastingdruk te verlagen. “Als je 9.000 tot 10.000 euro per maand kunt factureren, wordt het interessant”, volgens boekhouders.

In 2019 waren er nog 41.510 bedienden met een managementvennootschap in België, maar dat aantal is intussen opgelopen tot 76.578. Dat blijkt uit data aangeleverd door Statbel. Volgens Tim Verstraete van Vandelanotte worden boekhouders en consultants steeds vaker benaderd door bedienden die graag een vennootschap willen oprichten.

Volgens Luc De Broe, professor fiscaal recht aan de KU Leuven, zijn er twee redenen voor deze toename. Allereerst is het niet langer nodig om een minimumkapitaal van 18.550 euro in te leggen om een bvba op te richten. Ten tweede is de voordelige fiscaliteit van een managementvennootschap ook een stevige motivator om een vennootschap te oprichten.

Weet echter, dat de oprichting van een managementvennootschap niet voor iedereen is weggelegd. Het is voornamelijk aantrekkelijk voor de hogere inkomens. Het oprichten van een managementvennootschap wordt vooral interessant als je zo’n 9.000 à 10.000 euro per maand kunt factureren.

De belangrijkste voordelen van een managementvennootschap:

  • Minder belasting betalen: In de personenbelasting kan je tot 50% belasting betalen, afhankelijk van je inkomen, plus socialezekerheidsbijdragen. Met een managementvennootschap betaal je slechts 20% vennootschapsbelasting tot 100,000 euro die je verdient.
  • Je vennootschap als spaarboekje gebruiken: De reserves die je over de jaren opbouwt in je vennootschap kun je op een voordelige manier uitkeren via een VVPR bis-dividend of via liquidatiereserves.
  • Fiscaal voordelig pensioen opbouwen: Gedurende je carrière kun je fiscaal voordelig sparen voor je pensioen door in je vennootschap een IPT (individuele pensioentoezegging) op te bouwen.
  • Deel van de woning inbrengen in de vennootschap: Als je vennootschap een deel van je woning beroepsmatig gebruikt als kantoorruimte, kan je daar huur voor vragen. Deze huurinkomsten worden fiscaal voordelig belast.
  • Auto op de naam van de zaak plaatsen: Als je een auto koopt met je vennootschap, kan je de aanschafkosten van je winst aftrekken.
  • Onkosten aftrekken: Bepaalde kosten die je maakt om je beroep uit te oefenen, zoals voor verzekeringen of sociale bijdragen, zijn 100% aftrekbaar van de winst.
  • Bescherming van je privévermogen tegen schuldeisers: Bij het oprichten van een bv (besloten vennootschap) ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

Dus, hoe richt je een managementvennootschap op? Het oprichten van een managementvennootschap begint bij de bank voor de opening van een zakelijke rekening. En met dat bankattest, plus een opgesteld financieel plan, gaat u naar de notaris voor het opstellen van de oprichtingsakte.

Het oprichten van een managementvennootschap kan een beetje overweldigend zijn, vooral als je er voor het eerst mee te maken krijgt. Daarom zijn wij er voor jou! Ons team van experts bij TaxCalCul staat klaar om je door het proces te begeleiden, en ervoor te zorgen dat je over alle noodzakelijke informatie en advies beschikt. Neem vandaag nog contact met ons op!