Belangrijke informatie over de nieuwe belastingaangifte

De komende belastingaangifte heeft tien codes minder dan de vorige, maar dat betekent niet dat het eenvoudiger is. In twee situaties is het noodzakelijk om een nieuwe bijlage aan uw aangifte toe te voegen.

Het zal nog even duren voordat u uw belastingaangifte moet indienen, maar het nieuwe aangifteformulier is al beschikbaar. De Vlaamse aangifte heeft 833 codes, dat is 10 minder dan vorig jaar.

Jef Wellens, belastingadviseur bij Wolters Kluwer, heeft het nieuwe aangifteformulier onderzocht. ‘Dertig codes zijn verdwenen door fiscale maatregelen die zijn beëindigd. Nieuwe fiscale maatregelen resulteren echter in 20 nieuwe aangiftecodes.’

Er zijn echter ook nieuwe verplichtingen. ‘Voor twee fiscale maatregelen moet een bijlage bij de belastingaangifte worden toegevoegd. Het is niet voldoende om ze beschikbaar te houden voor de belastingdienst, ze moeten verplicht worden verzonden. Dit maakt de belastingaangifte wat ingewikkelder’, aldus Wellens.

Kaaimantaks

De verplichte bijlagen zijn verbonden aan sectie XIII van de aangifte. Daar hoeven geen inkomsten en uitgaven te worden vermeld, maar wel onder andere buitenlandse bankrekeningen of juridische constructies.

‘Op het eerste gezicht lijkt de meldingsplicht voor juridische constructies zoals trusts en stichtingen te zijn teruggebracht tot een simpel ‘ja’, maar in werkelijkheid is de meldingsplicht aanzienlijk uitgebreid’, zegt Wellens. ‘Er moet verplicht een bijlage bij de aangifte worden toegevoegd. Het model van die bijlage is nog niet aangekondigd.’

De uitbreiding van de meldingsplicht heeft niets te maken met de verstrenging van de Kaaimantaks sinds begin 2024.

Huurafrek

Een vergelijkbare nieuwe, noodzakelijke toevoeging is er voor huurders die hun huur als bedrijfskosten willen opvoeren. Hiermee wil de belastingdienst eenvoudiger de connectie kunnen maken tussen de huurder (die de huur aftrekt) en de verhuurder (die belast wordt op de huur). Bij zakelijk gebruik door de huurder worden de huurinkomsten van de verhuurder meestal zwaarder belast dan bij louter privégebruik.

De belastingdienst heeft een standaarddocument samengesteld (bijlage 270 MHL), waarin de identificatiegegevens van de huurder, de verhuurder en het onroerend goed moeten worden opgenomen.

‘Met een zeer uitgebreide sectie E in vak XIII wordt de huurder ook gewezen op zijn meldingsplicht en op de gevolgen als hij zijn verplichting verwaarloost’, zegt Wellens. Een huurder die de huur als bedrijfskosten aftrekt, moet dat bevestigen.

Innovaties

Enkele nieuwe codes zijn gerelateerd aan nieuwe maatregelen.

Een daarvan is de koopkrachtpremie. Werkgevers die tijdens de crisis goede resultaten hebben geboekt, kunnen hun werknemers zo’n premie geven in de vorm van consumptiecheques. Premies tot 750 euro zijn onder voorwaarden belastingvrij. Wie een hoger bedrag ontving, zal wel belasting betalen op de premie. Dat is de reden waarom de premie moet worden aangegeven.

De regeling voor de belasting op auteursrechten is vanaf begin 2023 hervormd. Simpel gezegd komen minder belastingbetalers in aanmerking voor het fiscale voordeelregime en zijn de inkomsten beperkt.

‘De nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing in de aangifte. De beschrijving van de oude aangiftecategorie is daarom gewijzigd’, zegt Wellens. ‘Voor wie niet meer aan de nieuwe voorwaarden voldoet, was er in 2023 nog een overgangsregeling. Die resulteert in vier nieuwe codes in de aangifte.’

Voorstel voor vereenvoudigde aangifte

‘Dit jaar zal een grotere groep belastingbetalers geen belastingaangifte hoeven in te vullen, maar een voorstel voor vereenvoudigde aangifte ontvangen. Maar de uitbreiding gaat gepaard met veel uitzonderingen en voorbehoud. De belastingdienst is doodsbang voor een te hoge foutenlast’, zegt Wellens.

Er kan nu een reeds ingevulde belastingaangifte beschikbaar zijn voor belastingbetalers met inkomsten uit de deeleconomie en vrijwilligerswerk, ouders die kinderopvangkosten hebben voldaan en voor de overleden alleenstaande.

Bron: De Tijd – Petra De Rouck