De fiscale aspecten van een fiets aankopen via uw bedrijf

De lente is aangebroken en de drang om te fietsen neemt toe. Uw fiets heeft echter zijn beste tijd gehad. Is het fiscaal gunstig om een nieuwe fiets via uw bedrijf te kopen? En hoe werkt dat als u een fiets ter beschikking stelt aan uw werknemer?

Fiscale overwegingen voor uw bedrijf

Volledig aftrekbaar. De afschrijvingskosten van een fiets, de kosten voor een fietsenstalling, onderhoudskosten, de aanschafprijs van een fietsslot, … zijn in principe 100% fiscaal aftrekbaar. De fiets kan niet in één keer als kosten worden opgenomen, deze moet worden afgeschreven.

Welke fietsen komen in aanmerking?

Alle fietsen, dus zowel een stadsfiets, racefiets, hybridefiets, mountainbike, als een elektrische en snelle elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/u, de zgn. speedpedelecs, komen in aanmerking (wet van 22.10.2017, BS 10.11.2017).

Pro-rata-afschrijving eerste jaar.

Sinds 01.01.2020 moet u de afschrijvingstermijn zelf bepalen, voorheen was een afschrijving over drie jaar verplicht. In het jaar van aankoop moet u pro rata afschrijven (art. 196, §2-4 WIB 92), d.w.z. voor zoveel 365sten als er nog dagen overblijven van de datum van de investering tot het einde van het boekjaar.

Btw aftrekbaar?

De btw op de aankoop en de kosten van de fiets kunt u alleen recupereren als u de fiets gebruikt voor puur zakelijke verplaatsingen. Als u de fiets alleen gebruikt voor woon-werkverkeer en puur privéverplaatsingen, is er dus geen btw terug te recupereren.

Fiscaal voordelig voor u/uw werknemer

Voordeel van alle aard?

Indien u of uw medewerker de bedrijfsfiets daadwerkelijk benut voor het pendelen, wordt de gebruiker niet belast op een voordeel van alle aard (VAA) (art. 38, §1, 14 b WIB 92), zelfs niet als de fiets ook voor privédoeleinden wordt ingezet (Ci.RH. 242/612.802, 19.10.2011, randnrs. 3-4).

Attentie!

Indien de fiets niet frequent wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, is er wel een belastbaar VAA. Aangezien er geen forfaitaire waardering voorhanden is, is het VAA gelijk aan de reële waarde van het privégebruik. Deze reële waarde kan worden berekend door de afschrijving en andere kosten van de fiets (incl. btw) te vermenigvuldigen met het percentage privégebruik.

Hulp bij pech.

Indien uw bedrijf ook een kosteloze pechhulp aanbiedt aan u of uw medewerkers voor assistentie bij pech tijdens dienstreizen en woon-werkverkeer, is dit voordeel belastingvrij (ruling nr. 2018.0603 van 24.07.2018)!

Advies.

De belastingvrijstelling voor de kosteloze pechhulp geldt ook als u of uw medewerker zich niet met een bedrijfsfiets, maar met een eigen fiets verplaatst. Volgens de Rulingdienst betreft het dan een vrijgesteld ‘klein sociaal voordeel’.

RSZ.

De RSZ volgt dezelfde voorwaarden als de belastingdienst (KB 07.02.2018, BS 27.02.2018). Indien de fiets frequent wordt ingezet voor het woon-werkverkeer, zijn er dus geen RSZ-bijdragen verschuldigd.

Fietsvergoeding.

Uw onderneming heeft de mogelijkheid om een fietsvergoeding te verstrekken van maximaal € 0,35 per km (tarief sinds 01.01.2024) en € 3.500 per jaar (inkomstenjaar 2024) voor alle daadwerkelijk met de fiets uitgevoerde woon-werkverplaatsingen. Zelfs als u of uw medewerkers een bedrijfsauto hebben, kan er nog steeds een fietsvergoeding worden verstrekt voor de dagen dat ze met de fiets naar het werk reizen. Degenen die een deel van de reis met het openbaar vervoer of de auto afleggen, kunnen ook een fietsvergoeding ontvangen voor het deel dat daadwerkelijk met de fiets wordt afgelegd. Zolang u niet meer dan € 0,35 per km toekent, wordt de fietsvergoeding niet als loon beschouwd en is dus niet belastbaar. Daarnaast is de fietsvergoeding voor uw onderneming 100% aftrekbaar.

De uitgaven voor een bedrijfsfiets zijn in principe volledig aftrekbaar. Als een fiets meer dan sporadisch voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, wordt de gebruiker niet belast op een voordeel in natura. Voor woon-werkverkeer kan uw onderneming daarnaast een belastingvrije fietsvergoeding van € 0,35 per km verstrekken.

Bron: Ondernemingsdatabank