Forfaitaire beroepskosten voor uw eenmanszaak

Eenmanszaken kunnen énkel hun werkelijke beroepskosten bewijzen en aftrekken van hun exploitatiewinsten. Nieuw vanaf inkomstenjaar 2018 is dat zij ook kunnen kiezen voor de aftrek van een forfaitaire beroepskost. Hierna een woordje uitleg.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een persoon die in eigen naam een zelfstandige activiteit uitoefent en ‘winsten’ verkrijgt. Een eenmanszaak onderscheidt zich van een vrij beroep (zoals bijvoorbeeld een architect, advocaat of geneesheer) die geen winsten maar ‘baten’ verkrijgt. Een eenmanszaak onderscheidt zich ook van een zelfstandige bedrijfsleider die de exploitatieactiviteit via een vennootschap en dus niet in eigen naam uitoefent.

Een eenmanszaak is dus bijvoorbeeld een persoon die in eigen naam aannemingswerken verricht, een fietsenwinkel of een webshop exploiteert, etc.

Tot inkomstenjaar 2017 moet een eenmanszaak steeds zijn werkelijke kosten bewijzen. Hij heeft geen recht op de aftrek van een wettelijk kostenforfait. Nieuw vanaf inkomstenjaar 2018 is dat de eenmanszaak kan kiezen tussen de aftrek van de werkelijk bewezen kosten of de aftrek van een wettelijk kostenforfait. Opgelet, zelfstandigen wiens winsten forfaitair worden bepaald kunnen niet genieten van het wettelijk kostenforfait (bijvoorbeeld een forfaitair belaste land- en tuinbouwonderneming).

Hoeveel bedraagt het kostenforfait?

Het nieuw wettelijk kostenforfait voor een eenmanszaak bedraagt 30% van de brutowinst met een maximum van nog te indexeren bedrag van 2.950 euro. Geïndexeerd voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) is dit maximum 4.720 euro.

Waar wordt het forfait op berekend?

Het forfait van 30% wordt berekend op de ‘brutowinst’. Dit is de winst verminderd met de rechtstreekse aankoopkosten en sociale zekerheidsbijdragen.

Voor wie is het forfait interessant?

De forfaitaire beroepskosten zijn interessant voor een zelfstandige wiens werkelijke beroepskosten lager zijn dan het wettelijk kostenforfait. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een zelfstandige die pas in het najaar 2018 start en nog niet veel werkelijke kosten heeft gemaakt. De brutowinst van het jaar 2018 kan dan toch forfaitair met 30% worden verminderd. Het forfait kan ook interessant zijn voor een zelfstandige die weinig of geen kosten maakt of die zijn werkelijke kosten om één of andere reden niet kan bewijzen…

Overzicht van de kostenaftrek voor eenmanszaken en vrije beroepen

Bron: Wet van 26 maart 2018, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018.