Update 21/9 Xerius

Uitstel van betaling:

De deadlines om uitstel aan te vragen zijn opnieuw aangepast. Voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 kan je nog uitstel aanvragen tot 15/12/2020.

In bijlage vinden jullie onze aangepaste versie van de deadlines.

Vlaams Beschermingsmechanisme (deze premie sluit aan bij de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie) aan te vragen bij VLAIO:

Zoals jullie weten hebben sommige bedrijven exploitatiebeperkingen omwille van de verstrengde coronamaatregelen. Dit kan leiden tot een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen is het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen. 

Via deze steunmaatregel wil men bedrijven beschermen tegen een faillissement.

We zetten alles nog even op een rijtje:

 • Voor wie?
 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.
 • Bedrag
 • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.
 • Aanvraag:

De aanvraag voor alle ondernemingen kan pas gebeuren begin oktober en de deadline is 15/11/2020.

 • Voorschot 2000 euro:

Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli, kunnen al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via deze link.

               Daar bovenop moet je nog wel steeds een aanvraag indienen in oktober om het Vlaams Beschermingsmechanisme aan te vragen.

 • Beperkingen:
 • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .
 • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.
 • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
 • Voorwaarde voor deze steun: uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

Hieronder vind je een overzicht van de vragen die we tot nu toe ontvingen.

 • Over welke periode gaat het?

Je moet een omzetverlies van 60% kunnen aantonen over de periode van 01/08 tot en met 30/09 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 • Wat als ik vorig jaar nog niet actief was als zelfstandige?

Dan moet je het omzetverlies kunnen aantonen aan de hand van een financieel plan.

 • Kan deze premie gecombineerd worden met het overbruggingsrecht?

Ja, deze premies zijn combineerbaar.

 • Is deze premie belastbaar?

De premie is vrij van belastingen.

 • Telt deze premie mee als inkomsten zelfstandige?

Je vraagt het Vlaams Beschermingsmechanisme aan als onderneming, dus deze premie wordt niet opgenomen bij je inkomsten als zelfstandige.

 • Je moet als zelfstandige evenveel dagen werken als dezelfde periode vorig jaar. Kan het overbruggingsrecht dan worden aangevraagd?

Ja, deze premie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.

 • Kan een stopzetting van de onderneming een probleem vormen voor het aanvragen van de premie?

Aangezien de onderneming de premie aanvraagt, moet deze nog actief zijn op het moment van de aanvraag.

 • Kunnen we de premie aanvragen indien we geen hinderpremie of compensatiepremie ontvingen?

Je moet de hinder- of compensatiepremie niet hebben aangevraagd, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden van 1 van beide premies.

Volgende vragen liggen nog voor bij Vlaio:

 • Openingsdagen : wat is een openingsdag, wat is een sluitingsdag? Wordt er gekeken naar de technische werkloosheid, wat indien alleen de zelfstandige bestuurder aanwezig is?
 • In het geval dat het dossier voldoet aan de 3,75% (hangt samen met de vraag omtrent openingsdagen) : is het maximale bedrag dan ook nog steeds 15.000€ (per maand of periode 2 maanden)
 • Wordt de premie gehalveerd indien de onderneming van 01/08/2020 – 30/09/2020 minder dagen geopend was dan dezelfde periode vorig jaar? Ook al komt dit omwille van corona?

Zodra we feedback krijgen op bovenstaande vragen, zullen we je zeker iets laten weten. Heb je zelf een vraag over bovenstaande subsidie die nog niet beantwoord is? Stel ze gerust en we helpen je met veel plezier verder.

Investeringsaftrek:

Regelmatig krijgen wij de vraag of de investeringsaftrek in mindering mag gebracht worden voor de berekening van de sociale bijdragen.

Het antwoord hierop is ‘neen’.

Waarom?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel en houdt in dat een deel van de winst vrijgesteld wordt van belasting. Dit heeft geen enkele invloed op de netto beroepsinkomsten die moeten in aanmerking genomen worden voor de, in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, verschuldigde bijdragen.

Conclusie: investeringsafrtrek mag niet in mindering gebracht worden van berekeningsbasis.

Bron: officiële Fod nota P.740.23/91/29 van 29/10/1991 ‘grondslag van de sociale zekerheidsbijdragen’