Primostarter: Sociale bijdragen starter

Een beginnende zelfstandige heeft  dikwijls in het begin geen inkomen, krijgt geen uitkering en is ook  geen student, zodat de opstartende zelfstandige niet kan genieten van het statuut als bijberoep in zelfstandige.

In theorie gaat de opstartende zelfstandige in hoofdberoep, een minimumbijdrage verschuldigd zijn ter waarde van € 745 per kwartaal.

Recent is er iets nieuw in het leven geroepen namelijk de “Primostarter”. Zij kunnen voor het eerste jaar genieten van verlaagde sociale bijdragen maar er is een grens van inkomsten dat niet mag overschrijden worden, het is als volgt:

  • Kwartaalbijdrage per kwartaal € 366,48 als uw inkomsten niet meer dan € 7.150,87 op jaarbasis bedragen
  • Kwartaalbijdrage per kwartaal € 473,12 als uw inkomsten niet meer dan € 9.231,59 op jaarbasis bedragen

Overigens heeft de primostarter wel dezelfde rechten en plichten als een zelfstandige, het enige wat verschilt zijn de sociale bijdragen.

Meer vragen hierover, contacteer ons via Jan@taxcalcul.be of 03 344 99 50