Wie viseert de fiscus dit jaar ?

De fiscus heeft al enkele jaren de gewoonte om vooraf aan te kondigen waar bij de volgende belastingcontrole extra aandacht aan besteed zal worden. De overheid wil dat steeds meer doen en zo iedereen aansporen om spontaan zijn of haar fiscale verplichtingen na te leven.

Particulieren

Belgen met een buitenlandse rekening

Een buitenlandse rekening hebben is uiteraard niet verboden. De dividenden en de interesten die Belgen in het buitenland ontvangen, zijn in principe echter onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. Naar schatting hebben zo’n 364 000 Belgen zo’n buitenlandse rekening, maar meer dan de helft ervan vult de inkomsten niet in op zijn of haar belastingbrief. Er zullen boetes uitgeschreven worden om die inkomsten niet langer mis te lopen.

Belgen die hun beroepskosten bewijzen

Bedrijfsleiders en loontrekkenden die hun beroepskosten bewijzen en dus niet voor het forfait kiezen, zullen dit jaar bijkomend gecontroleerd worden. Beroepskosten die nodig zijn voor het uitoefenen van het vak (brandstof, internet, …) mogen aangegeven worden maar sommigen jagen die kosten kunstmatig de hoogte in om meer belastingvoordeel te krijgen.

Verhuurders

De belasting op verhuurd vastgoed hangt af van het gebruik door de huurder. Wie verhuurt aan particulieren die het pand privé gebruiken, wordt minder belast dan wie verhuurt aan iemand die het vastgoed gebruikt als handelspand of kantoor. Het gebeurt dan ook regelmatig dat eigenaars het professionele gebruik van hun eigendom om aan het lagere tarief belast te worden. Hierop zal strenger gecontroleerd worden.

Wie onderhoudsgeld overschrijft naar het buitenland

Ook wie onderhoudsgeld overschrijft naar het buitenland en toch een fiscale aftrek aanvraagt, zal dit jaar meer in de kijker lopen.

Bedrijven Ook voor ondernemingen zijn een aantal focuspunten aangekondigd. Allereerst zal men extra controleren op buitenlandse inkomsten. Daarnaast zal voor bedrijven die een abnormale omzet aangeven een vergelijking worden gemaakt met ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Men zal ook bedrijven controleren die een kapitaalverhoging en vervolgens een niet-belaste kapitaalvermindering doorvoeren. In plaats van een dividend uit te keren waar de aandeelhouders belasting op moeten betalen, kiest men vaak voor een kapitaalvermindering, maar zo ontloopt het bedrijf roerende voorheffing. Ook “niet-recurrente kosten” van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact lopen in 2019 extra in de kijker. Tot slot zal men ook extra rekening houden met de zogenaamde liquidatiereserve. Bij de aanleg van zo’n liquidatiereserve is een belasting van 10 % van het gereserveerde bedrag verschuldigd. De fiscus zal nakijken of alle voorwaarden vervuld zijn.