Hoeveel mag je bijklussen?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Het moet gaan om verenigingswerkdiensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Voor activiteiten die met sport te maken hebben, ligt de limiet op 1.000 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde. Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer informatie kan je vinden op bijklussen.be, bij eventuele onduidelijkheden kan je steeds beroep doen op TaxCalCul om verdere info in te winnen.