Voordelen alle aard: wijziging inzake kosteloze terbeschikkingstelling woning

Voordelen alle aard: wijziging inzake kosteloze terbeschikkingstelling woning

Het kosteloos ter beschikking stellen van een woning aan een werknemer of bedrijfsleider van een bedrijf vormt een voordeel alle aard voor de fiscus. Door een nieuwe fiscale circulaire wijzigt de forfaitaire raming van deze voordelen.

Tot 2018 bestond er een onderscheid in de berekening van het voordeel van alle aard wanneer een woning ter beschikking gesteld werd door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon:

  • Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: 100/60 of 100/90 (indien gemeubelde woning)*geïndexeerd KI (Kadastraal Inkomen);
  • Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon: 100/60*geïndexeerd KI*1,25 (indien KI kleiner of gelijk aan 745 EUR) of 3,80 (indien KI groter dan 745 EUR).

Meerdere rechtbanken hebben nu geoordeeld dat dit onderscheid ongrondwettelijk is. Daarom heeft de fiscus beslist om met de nieuwe circulaire deze verschillende behandeling weg te werken. De wettekst werd intussen aangepast.

Vanaf 1 januari 2019 zal de berekening van het voordeel alle aard voor een woning op dezelfde manier gebeuren, zowel bij terbeschikkingstelling door een rechtspersoon als door een natuurlijke persoon:

  • 100/60 * geïndexeerd KI * 2.