Familiebedrijf voordelig overdragen met behoud van controle?

Vanaf 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor familiebedrijven die de zaak t.z.t. willen overdragen, zonder meteen de controle over het bedrijf te verliezen.

Schenken is voordeliger dan erven, omdat de belasting hierop lager is. Voorheen droeg men als schenker echter ook meteen de controle mee over. Met de nieuwe wetgeving komt daar dus verandering in. Men behoudt de controle en kan genieten van een blijvend inkomen.

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

Wat houdt dit nu eigenlijk in? De kinderen krijgen de ‘blote’ eigendom geschonken, en de vruchtgebruiker (schenker) behoudt het recht op de dividenden. Die laatste oefent ook alle aan de aandelen verbonden rechten uit, waaronder bijvoorbeeld ook de stemrechten.

Belangrijk om te weten is dat de vruchtgebruiker, indien die het bedrijf wil verkopen, toestemming nodig heeft van de begiftigde kinderen. Bovendien gaat in geval van verkoop een groot deel van de opbrengst ook naar de kinderen!

Schenken via een maatschap

De schenker kan zichzelf in dit geval aanstellen als een onafzetbare statutaire zaakvoerder. Bij een verkoop van de geschonken aandelen door de zaakvoerder, komt de opbrengst in de maatschap terecht en mag de zaakvoerder die verder beheren.

Schenken via een stichting

Een andere mogelijkheid is om via een private stichting te schenken. Hiermee kan u een vermogen afzonderen om een belangeloos doel te realiseren. Op deze manier kan u de aandelen overdragen aan de kinderen zonder de controle over het familiebedrijf te verliezen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • De ouders dragen hun aandelen over aan de stichting, en krijgen in ruil hiervoor certificaten.
  • Die certificaten schenken ze daarna met voorbehoud van vruchtgebruik aan de kinderen.
  • De controle over het familiebedrijf is dan in handen van het bestuursorgaan van de stichting (die samengesteld kan worden volgens de wensen van de schenkers). Op deze manier kunnen de ouders de touwtjes in handen houden.

Hoe verder?

Heeft u een familiebedrijf en wil u weten hoe u voordelig uw bedrijf kan overdragen zonder gelijk ook de controle te verliezen?

Neem dan contact met ons op om u verder te laten informeren over de details.

Jan Verhelst