Kosten van ontspanning en vermaak

BTW:

Kosten van ontspanning en vermaak die worden gedaan met het oog op de promotie van bepaalde diensten of goederen moeten worden aangemerkt als publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter. Dergelijke kosten kunnen volgens het Hof van Cassatie niet aangemerkt worden als kosten van onthaal en vallen niet binnen het toepassingsgebied van de aftrekuitsluiting.

Na de beslissing van het Hof van Cassatie van 11.03.2010 is de btw op kosten voor voeding en drank, die een belastingplichtige maakte in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten, dus volledig aftrekbaar als publiciteitskosten.

In het arrest van 15.06.2012, nr. F.11.0095.F (Belgische Staat t/SA Etablissements Genet) bevestigde het Hof van Cassatie nogmaals deze zienswijze.

De Administratie schikt zich ondertussen naar deze rechtspraak van het Hof van Cassatie