Fiscale kengetallen

Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar 2017 Aanslagjaar 2016 Aanslagjaar 2015
Revalorisatiecoë‘fficië‘nt voor huurinkomsten 4,31 4,23 4,23
Indexatiecoë‘ffici‘ënt kadastraal inkomen 1,7491 (AJ 2017 in de OV, AJ 2018 in de PB) 1,7153 (AJ 2016 in de OV, AJ 2017 in de PB) 1,7057 (AJ 2015 in de OV, AJ 2016 in de PB) 1,7000 (AJ 2014 in de OV; AJ 2015 in de PB)
Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming
a) verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders
– voor verwarming 1.950,00 EUR 1.910,00 EUR 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR
– voor elektriciteit 970,00 EUR 950,00 EUR 950,00 EUR 940,00 EUR
b) verleend aan andere verkrijgers
– voor verwarming 880,00 EUR 860,00 EUR 850,00 EUR 850,00 EUR
– voor elektriciteit 440,00 EUR 430,00 EUR 430,00 EUR 430,00 EUR
Tarief notionele interestaftrek max. 0,237% voor grote en max. 0,737% voor kleine vennootschappen max. 1,630% voor grote en max. 2,130% voor kleine vennootschappen max. 2,630% voor grote en max. 3,130% voor kleine vennootschappen
Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) 36.000,00 EUR 36.000,00 EUR 36.000,00 EUR
Debetinterest op rekening-courant 9,27% 8,16% 9,20%
Aftrek van restaurantkosten 69% 69% 69%
Aftrek relatiegeschenken 50% 50% 50%
Aftrek brandstofkosten 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder) 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder) 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder)
VAA privéŽgebruik bedrijfswagen werknemer 6/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 89 g/km en voor benzine met uitstoot van 107 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.260,00 6/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 91 g/km en voor benzine met uitstoot van 110 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.250,00 6/7 catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 93 g/km en voor benzine met uitstoot van 112 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.250,00
VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement 60,00 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR
VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc 180,00 EUR 180,00 EUR 180,00 EUR 180,00 EUR
Vrijgesteld bedrag pc-privŽ 860,00 EUR 840,00 EUR 840,00 EUR 840,00 EUR
Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer 390,00 EUR 380,00 EUR 380,00 EUR 380,00 EUR
Vrijgesteld bedrag loonbonus 2.830,00 EUR 2.798,00 EUR 2.722,00 EUR 2.722,00 EUR
Pensioensparen 940,00 EUR 940,00 EUR 940,00 EUR 940,00 EUR
PWA of dienstencheques per belastingplichtige 1.440,00 EUR 1.410,00 EUR 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR
Kosten eigen aan de werkgever Tot 30/06/2018 Tot 30/06/2017 Tot 30/06/2016 Tot 30/06/2015
0,3363 EUR/km 0,3412 EUR/km 0,3468 EUR/km
vanaf 01/07/2018 vanaf 01/07/2017 vanaf 01/07/2016 vanaf 01/07/2015
0,3363 EUR/km 0,3412 EUR/km
Gemiddelde brandstofprijs:
Super zonder lood 95 opc. (10ppm) 1,3488 1,4398 1,5659
Super zonder lood 98 opc. (10ppm) 1,4101 1,5033 1,6153
Diesel 1,1867 1,224 1,4158
LPG 0,4104 0,4535 0,5963
Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer 0,23 EUR/km 0,22 EUR/km 0,22 EUR/km 0,22 EUR/km
Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot van toepassing in de vennootschapsbelasting
CO2-uitstoot diesel CO2-uitstoot benzine Aftrek %
< 60 g < 60 g 100%
> 60 tot 105 g > 60 tot 105 g 90%
< 105 tot 115 g < 105 tot 125 g 80%
> 115 tot 145 g > 125 tot 155 g 75%
> 145 tot 170 g > 155 tot 180 g 70%
> 170 tot 195 g > 180 tot 205 g 60%
> 195 g of geen CO2gekend > 205 g of geen CO2gekend 50%