Uw privévoordelen in 2018…..

Krijgt een werknemer een auto, pc en/of smartphone van zijn werkgever gratis ter beschikking, dan wordt de werknemer privé belast op een zgn. voordeel alle aard. Dat is ook het geval als u als zaakvoerder die zaken van uw vennootschap kosteloos ter beschikking krijgt. Hoeveel kosten u die voordelen dan in 2018?

Gratis staat niet in het woordenboek van de fiscus. Krijgt u als zaakvoerder/bestuurder van uw vennootschap, een aantal zaken – de meest gebruikelijke, zijnde een woning, auto, pc en/of smartphone – gratis ter beschikking, dan moet u daar privé belastingen op betalen onder de vorm van een zgn. voordeel alle aard. Dat voordeel alle aard wordt gewoon als een loon beschouwd onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting. U betaalt daarop m.a.w. privé tot 50% belastingen betaalt en daar komen nog eens sociale bijdragen bovenop. Voor uw woning wordt gekeken naar o.m. het kadastraal inkomen, maar dat wordt jaarlijks geïndexeerd. Die index is voor 2018 gestegen van 1,7491 naar 1,7863. Voor uw gratis verwarming en elektriciteit betaalt u in 2018 respectievelijk 1.990 euro en 990 euro.

Voor uw auto wordt dat voordeel berekend op cataloguswaarde en de CO2-waarde van de auto. Voor die CO2-waarde wordt gekeken naar een referentie-uitstoot, afhankelijk u een benzine- of dieselauto heeft. Voor een benzineauto is die uitstoot ongewijzigd gebleven t.o.v. van vorig jaar, nl. 105 g/km, terwijl die voor dieselauto’s licht gestegen is van 85 naar 86 g/km. Uw voordeel alle aard zal dan in principe ook stijgen, maar u mag echter niet vergeten dat er ook een leeftijdscorrectie wordt toegepast voor auto’s niet ouder dan 7 jaar. Voor elk jaar mag de cataloguswaarde met 6% verminderd worden, met een maximum van 30%.

Het voordeel alle aard voor ander zaken wordt in 2018 ook forfaitair vastgelegd, terwijl daarvoor vroeger soms naar de werkelijke waarde werd gekeken. Dat was het geval voor een smartphone, tablet en gsm, maar in 2018 bedraagt dat voordeel 36 euro per toestel. Het voordeel voor een telefoon- of gsm-abonnement is nu ook forfaitair bepaald op 48 euro. Opmerkelijk is ook dat het voordeel alle aard voor een pc of laptop is gedaald van € 180 naar € 72 per toestel. Ook de RSZ gaat in 2018 uit van die forfaitaire bedragen.