CORONA OUDERSCHAPSVERLOF OOK VOOR ZELFSTANDIGEN

Er bestaat nu ook een vorm van Corona ouderschapsverlof voor zelfstandigen. De regering heeft een tijdelijke ouderschapsuitkering voorzien voor zelfstandigen die in de maanden mei en/of juni hun activiteit hernemen of verderzetten, maar moeten verminderen om voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Wie komt in aanmerking?

De eerste voorwaarde is uiteraard dat men als zelfstandige zorgt voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Gaat het om een kind met een beperking, dan geldt een leeftijdsvoorwaarde van maximaal 21 jaar en geldt er in sommige gevallen zelfs helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de ouderschapsuitkering:

  • de zelfstandige in hoofdberoep
  • meewerkende partner
  • student-zelfstandige
  • zelfstandige in bijberoep
  • zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Er is een uitkering voorzien van 532,24 EUR per maand of 875 EUR in geval van alleenstaande zelfstandigen die minstens één kind ten laste hebben. Werken beide ouders als zelfstandige, dan komen zij beiden in aanmerking voor de ouderschapsuitkering. 

De ouderschapsuitkering is enkel cumuleerbaar met pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof als werknemer. Geniet de zelfstandige het overbruggingsrecht in mei en/of juni dan kan er voor die maand geen ouderschapsuitkering genoten worden.

Hoe de aanvraag indienen?

De aanvraag indienen kan tot 30 september 2020 en gebeurt via een formulier dat ter beschikking gesteld wordt door de sociale kas waar men als zelfstandige is aangesloten.

Bron: Sodiwe