Catergorie: Belastingen

Terugbetaling forfaitaire onkosten

Dienst voorafgaande beslissingen Terugbetaling forfaitaire onkosten   De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën stelde blijkbaar voldoende “dubbel gebruik” vast om te beslissen

lees meer »

Fiscale kengetallen

Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar 2017 Aanslagjaar 2016 Aanslagjaar 2015 Revalorisatiecoë‘fficië‘nt voor huurinkomsten 4,31 4,23 4,23 Indexatiecoë‘ffici‘ënt kadastraal inkomen 1,7491 (AJ 2017 in de OV, AJ 2018

lees meer »

Categorieën