Opkomst van managementvennootschappen

Er is een bijna tweevoudige toename van managementvennootschappen in de afgelopen vijf jaar. Een groeiend aantal werknemers en leidinggevenden besluit een managementvennootschap op te zetten om zo minder belasting te betalen. Dit wordt ondersteund door gegevens van de statistische dienst Statbel, opgevraagd door De Tijd.

Er is een opwaartse trend van artsen, tandartsen, advocaten, consultants, IT-professionals, werknemers en senior executives die een managementvennootschap opzetten. In 2019 waren er slechts 41.510 Belgen met een managementvennootschap, nu zijn dat er 76.578. Tim Verstraete van accountantskantoor Vandelanotte bevestigt deze trend: 'Ik krijg steeds vaker het verzoek van werknemers om een bedrijf op te zetten.'

Volgens Luc De Broe, professor fiscaal recht aan de KU Leuven, zijn er twee redenen. 'Vroeger moest je een minimumkapitaal van 18.550 euro storten om een bvba op te richten. Maar sinds de hervorming van de vennootschapswetgeving, waarbij de bvba als bedrijfsvorm werd afgeschaft, is deze barrière verdwenen. Je kunt nu een bv oprichten zonder minimumkapitaal.'

En dan is er de aantrekkelijke fiscale situatie, zegt De Broe. Je betaalt minder belasting op je inkomen. 'Via een managementvennootschap betaal je 20 procent vennootschapsbelasting op de eerste schijf van 100.000 euro die je verdient (als je bedrijf je jaarlijks een minimumloon van 45.000 bruto betaalt als bedrijfsleider, red.). In de inkomstenbelasting betaal je 50 procent belasting plus socialezekerheidsbijdragen als je belastbaar inkomen per jaar meer dan 46.000 euro is. De berekening is snel gemaakt.'

Verstraete merkt op dat het oprichten van een managementvennootschap aantrekkelijk wordt zodra je '9.000 tot 10.000 euro aan je werkgever kunt factureren'.

Niet alleen zijn de belastingtarieven op het inkomen lager, je kunt ook een reeks kosten volledig of gedeeltelijk aftrekken van je winst. Dit geldt voor autokosten, een deel van je huis dat je voor zakelijke doeleinden gebruikt of restaurantkosten. Bovendien kun je dividenden fiscaal voordelig uitkeren en fiscaal gunstig sparen voor je pensioen.

De snelle groei van managementvennootschappen is niet gunstig voor de overheid. Naarmate er meer worden opgezet, neemt de belastinginkomsten van de staat af. Vincent Van Peteghem (CD&V), de Minister van Financiën, had in zijn fiscale hervormingsplan de intentie om de voordelen van een managementvennootschap te beperken om zo een verlaging van de arbeidslasten te financieren. Echter, zoals bekend, kon Vivaldi geen overeenstemming bereiken over een fiscale hervorming.

De Tijd – Pieter Blomme