‘Airbnb-taks’ hoeft geen nadeel te zijn voor verhuurders

Aanbieders van gemeubelde logies komen niet meer in aanmerking voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Maar dat kan voor de verhuurders zelfs positief uitdraaien.

Ondernemers die minder dan 25.000 euro omzet realiseren, kunnen kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Ze hoeven dan geen btw aan te rekenen en geen btw-aangiften in te dienen.

In het begrotingsakkoord is beslist dat aanbieders van gemeubelde logies worden uitgesloten van die regeling. De maatregel komt er omdat de hotelsector zware concurrentie ondervindt van privéverhuurders, die vaak worden geholpen door elektronische platformen zoals Airbnb en Booking.com.

‘Dat een verhuurder vanaf de eerste euro omzet btw moet aanrekenen, hoeft niet per se een nadeel te zijn. Integendeel, hij kan dan de zelf betaalde btw op de gemaakte kosten volgens de normale regels aftrekken’

Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants.

‘Dat kan lucratief zijn. Het kan gaan om de 21 procent btw betaald op de aankoop- of oprichtingsprijs van een nieuwbouw, renovatiewerken en alle lopende kosten.’ De teruggave van het btw-tegoed gebeurt in principe per kwartaal, na het indienen van de btw-kwartaalaangifte. Onder bepaalde voorwaarden kan dat zelfs maandelijks. Volgens de regering moet de maatregel jaarlijks 20 miljoen euro opbrengen.

‘De btw-plicht voor een verhuurder van gemeubelde logies zal er alleen zijn als hij niet alleen een ge[1]meubelde woning verhuurt, maar ook diensten aanbiedt’

Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants.

De loutere verhuring van een gemeubelde woning zonder bijkomende diensten is altijd vrijgesteld van btw. Worden wel diensten aangeboden, dan kan het verlaagd btw-tarief van 6 procent worden toegepast. De beslissing om de vrijstellingsregeling te schrappen voor gemeubelde logies is opmerkelijk.

‘De fiscus laat vandaag alleen onder heel gedetailleerde voorwaarden de verhuur van vakantiewoningen onder de btw-regeling toe’

Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants.

Het moet gaan om de verhuur voor een globale prijs van gemeubelde logies met – digitaal of telefonisch – onthaal tijdens het grootste deel van de dag. Daarbovenop moet van drie diensten er een zonder prijstoeslag worden aangeboden: een ontbijt, minstens om de vier dagen vervanging van het huishoudlinnen of de schoonmaak tijdens het verblijf – voor en na, bij een verblijf van maximaal zeven dagen.

‘Zijn er geen bijkomende diensten of wordt een toeslag voor die diensten aangerekend, dan moet volgens het huidige standpunt van de fiscus ook in de toekomst geen btw aangerekend worden’

Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants.