Xerius Update 31/03/2021

Vorige week werd het dubbele overbruggingsrecht voorzien voor maart en april naar aanleiding van de verstrengde maatregelen.

Gisteren is de overheid op die beslissing terug gekomen.

Toch geen dubbel overbruggingsrecht voor niet-essentiële winkels op afspraak.         

Waar heb je dan wel recht op?

 • Verplicht gesloten en geen activiteiten meer = dubbel OR
 • Minstens 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector en geen activiteiten meer = Dubbel OR
 • Minstens 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar wel nog activiteiten (bv. Click and collect) = 2e pijler 40% omzetdaling
 • Niet verplicht gesloten en werkt nog op afspraak = 2e pijler 40% omzetdaling
 • Je kunt aantonen dat het voor jou onmogelijk is om op afspraak te werken = Dubbel OR
 • Niet verplicht gesloten sectoren = 2e pijler 40% omzetdaling

Wat als je al enkele dagen via afspraak werkte? 

In dat geval heb je voor de maand maart geen recht op de dubbele uitkering. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor de enkele uitkering overbruggingsrecht omwille van omzetdaling.  
Hou je in april de deuren volledig gesloten? Dan kan je voor april de dubbele uitkering aanvragen. Let op dit is enkel voor de sectoren die maatregelen werden opgelegd.

Alleen de zelfstandigen die wel open mogen blijven, maar om praktische redenen niet op afspraak, maar enkel via click and collect of levering aan huis kunnen werken, hebben wel recht op het dubbele overbruggingsrecht in maart en april. Dit kan zo aangegeven worden in het webformulier.

Dit alles nog onder voorbehoud, in afwachting op de nota.

Praktisch:
Degene die een aanvraag 2de pijler hadden gedaan, en ondertussen zelf al een aanvraag dubbel OR deden zijn onderschept. Voor deze is de aanvraag 2de pijler geannuleerd, en de aanvraag dubbel OR gevalideerd.
Aangezien het dubbel overbruggingsrecht onterecht is zullen wij de aanvragen voor de maanden maart en april annuleren en vragen we om een nieuwe aanvraag (2e pijler) in te dienen.
Hier spreken we over degene die in de aanvraag aangeduid hebben ‘detailhandel of  niet essentiële winkels’.

Deze aanpak moet nog goedgekeurd worden. Wij raden dan ook aan om voorlopig niks te doen tot onze webformulieren zijn aangepast. Deze staan klaar, maar wij moeten wachten op de officiële nota om dit te laten doorstromen.

Toepassing van het derde luik van de tijdelijke crisismaatregelen – Opvang van kinderen

A)     Sluiting van de scholen 

De opvang van kinderen ten gevolge van de sluiting van de lagere en middelbare scholen (paasvakantie) -> ok voor de aanvraag pijler 3 van de tijdelijke crisismaatregelen.

Deze 5 dagen waarin de scholen gesloten zijn, worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen, d.w.z. van 29 maart tot en met 4 april 2021. Indien zij achtereenvolgend worden opgenomen, worden zij, op basis van de feitelijke omstandigheden (onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen verspreid over twee maanden), in aanmerking genomen, ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand.

B)     Kleuterscholen en kinderdagverblijven die open blijven 

 • De opvang van kinderen ten gevolge van de oproep om kinderen thuis te houden van de kleuterschool voor de periode 29/03/2021 – 4/4/2021. à ok voor de aanvraag pijler 3 van de tijdelijke crisismaatregelen.

  Indien zij achtereenvolgend worden opgenomen, worden zij, op basis van de feitelijke omstandigheden (onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen verspreid over twee maanden), in aanmerking genomen, ook al betreffen het geen 7 kalenderdagen in één kalendermaand.
 • De opvang van kinderen ten gevolge van de oproep om kinderen thuis te houden van het kinderdagverblijf  voor de periode van 29/03/2021 – 18/04/2021 à ok voor de aanvraag pijler 3 van de tijdelijke crisismaatregelen.

  Dit voor de dagen waarop het kind normaal ingeschreven is voor de opvang en waarop hij zelf instaat voor de opvang.

C)     Geannuleerde sport- en vakantiekampen tijdens de Paasvakantie 

De zelfstandige die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de Paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind ook aanspraak maken op de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – derde luik. Hier geldt wel de voorwaarde dat het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang die werd geannuleerd.

Opgelet : Er wordt bovendien herinnerd aan het feit dat, in alle bovenstaande situaties, het daarbij belangrijk is dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun activiteiten van thuis uit kunnen organiseren, komen in beginsel niet in aanmerking.

Aanvraag overbruggingsrecht 3e pijler:

Gelieve nog te wachten met de aanvraag van deze pijler tot onze webformulieren aangepast zijn. Bedankt voor het geduld.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5:

Aanvraagtermijn tot 30/04/2021

Hierbij de links voor manuele aanvraag van het Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

Bericht minister Hilde Crevits: “Gegeven de samenloop qua timing met de BTW-aangifte zal de minister aan de Vlaamse regering voorstellen de aanvraagperiode te verlengen van 15 april tem 30 april. De minister vindt het wel essentieel dat de cijferberoepen er alles aan doen om de VBM-aanvragen zo snel als mogelijk uit te voeren in het belang van de ondernemers. Deze langere aanvraagperiode mag niet tot gevolg hebben dat ondernemers langer op hun centen moeten wachten.

Het globalisatiemechanisme:

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 01/04/20 – 31/12/20ten opzichte van dezelfde periode 2019.
  • De onderneming heeft een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belastingen over de periode 01/04/20 – 31/12/20.
  • De onderneming heeft op 30/09/20 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest en is gedurende het volledige kwartaal 2020/4 actief.
  • Eenmanszaken kunnen geen aanvraag indienen.
  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
  • De omzet van geleverde prestaties is minstens 450.000 euro (excl. btw en eenmalige inkomsten) over de periode 01/04/2019 – 31/12/2019.
  • Komen niet in aanmerking:
   • Onderneming bevindt zich in een rechtstoestand van stopzetting, ontbinding of faillissement;
   • Holdings-, management-, of patrimoniumvennootschappen;
   • Onderneming waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zakelijke diensten worden verleent;
   • Ondernemingen die zich op 31/12/19 in moeilijkheden bevindt;
   • Krediet- en financiële instellingen onder toezicht van de Nationale Bank.
 • Bedrag:
  • De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw, over de periode 01/04/19 – 31/12/19.
  • De steun wordt beperkt tot 70% (middelgrote ondernemingen) of tot 90% (kleine ondernemingen) van de niet-gedekte vaste kosten.
  • Reeds ontvangen premies via Vlaio  worden in mindering gebracht van de globalisatiepremie (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme).
  • Het max. bedrag is afhankelijk:
   • Van de verruimde tewerkstelling en de omzet over de periode 01/04/19 – 31/12/19
Verruimde
tewerkstelling 
Omzetdaling
60 % – 69%
Omzetdaling
70% – 89%
Omzetdaling
> 90%
1 tot 4 werknemers€ 15.000€ 30.000€ 50.000
5 tot 19 werknemers€ 25.000€ 50.000€ 100.000
20 tot 49 werknemers€ 50.000€ 100.000€ 250.000
50 tot 199 werknemers€ 250.000€ 500.000€ 1.000.000
> 199 werknemers€ 500.000€ 1.000.000€ 2.000.000
   • Van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet en de omzetdaling over de periode 01/04/19 – 31/12/19
 • Aanvraag:
  • Deze premie vraag je aan van 01/04 – 30/09 via de website van Vlaio.

Bron: Xerius