Meer informatie over Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme voor de horeca gekend

Horeca Vlaanderen is volop in gesprek gegaan met de Vlaamse regering zodat horecaondernemers de premie ‘Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme’ kunnen aanvragen tijdens deze zware periode.

Wat is het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme?

 • Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 door de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op deze premie.
 • Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor één van de volgende twee referentieperiodes
  • de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020
  • óf de periode van 19 oktober tot 18 november 2020
 • Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn, komen ook in aanmerking voor deze steun voor de periode van sluiting.

Hoeveel bedraagt de steun?

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Wat bedraagt de maximale steun?

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • 11.250 euro voor ondernemingen met 9 werknemers of minder
  • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:
  • 7.500 euro voor ondernemingen met 9 werknemers of minder
  • 15.000 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Wat met cafés en restaurants?

 • Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
 • De premie is combineerbaar met takeaway.
 • De premie bedraagt 10% van de omzet van vorig jaar exclusief btw, met een maximale subsidie van 7.500 euro tot en met 9 werknemers en maximaal 15.000 euro vanaf 10 werknemers.

Opgelet: belangrijke uitzondering!

 • Ondernemingen die in dezelfde periode vorig jaar 50% of meer omzet gehaald hebben uit takeaway, moeten wél kunnen aantonen dat ze nu een omzetdaling hebben van minstens 60%, ook al zijn ze verplicht gesloten.
 • We vragen nog bij VLAIO aan hoe je moet aantonen welk aandeel van de omzet vorig jaar uit takeaway bestond.

Wat als je niet verplicht gesloten bent?

 • Als je niet verplicht gesloten bent, dan kan je deze premie aanvragen als je eerst een omzetverlies van 60% kan aantonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
 • Je kan hierbij kiezen tussen één van bovenstaande referentieperiodes. Zo wil de Vlaamse regering ook de zaken ondersteunen die voor 19 oktober al zware omzetverliezen leden.

Vanaf wanneer kan ik deze premie aanvragen?

 • De maatregel kan aangevraagd worden vanaf 16 november.
 • De Vlaamse regering bekijkt nog of de zaken die verplicht gesloten zijn al eerder aanspraak kunnen maken op deze premie, maar daarover hebben we voorlopig nog geen verdere info.

Wat met discotheken, dancings en andere zaken die al sinds maart verplicht gesloten zijn?

 • De Vlaamse regering heeft ons verzekerd dat dit beschermingsmechanisme ook door hen aangevraagd kan worden, net als bij andere zaken die nu verplicht gesloten zijn.

Kan een verplicht gesloten café of restaurant ook de premie aanvragen voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november?

 • We doen navraag hiernaar en zoeken dit uit.

Wanneer komen alle voorwaarden online?

 • VLAIO is hier nu volop mee bezig. Vanaf dat meer info gekend is, en een link wordt aangemaakt, geven we dit sowieso mee.

Kan de periode van de premie nog verlengd worden?

 • Dit wordt momenteel nog volop besproken en bekeken.

Wat met de andere steunmaatregelen?

 • Voor de andere steunmaatregelen zijn er gesprekken op federaal niveau. Die zijn volop bezig en verlopen zeer constructief.

Horeca Vlaanderen wil de Vlaamse regering bedanken voor de constructieve gesprekken en voor het tot stand brengen van deze premie voor zo veel getroffen horecaondernemers. Ze blijven vechten voor deze prachtige sector, want beseffen maar al te goed dat één premie niet genoeg is. Alle steun is nodig, daarom blijven ze in overleg voor bijkomende ondersteuning.

Bron: Horeca Vlaanderen