Q&A over het Vlaamse beschermingsmechanisme

Over welke periode gaat het?

Je moet een omzetverlies van 60% kunnen aantonen over de periode van 01/08 tot en met 30/09 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wat als ik vorig jaar nog niet actief was als zelfstandige?

Dan moet je het omzetverlies kunnen aantonen aan de hand van een financieel plan.

Is deze premie belastbaar?

De premie is vrij van belastingen.

Telt deze premie mee als inkomsten zelfstandige?

Je vraagt het Vlaams Beschermingsmechanisme aan als onderneming, dus deze premie wordt niet opgenomen bij je inkomsten als zelfstandige.

Je moet als zelfstandige evenveel dagen werken als dezelfde periode vorig jaar. Kan het overbruggingsrecht dan worden aangevraagd?

Ja, deze premie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.

Kan een stopzetting van de onderneming een probleem vormen voor het aanvragen van de premie?

Aangezien de onderneming de premie aanvraagt, moet deze nog actief zijn op het moment van de aanvraag.

Kan deze premie gecombineerd worden met het overbruggingsrecht/relancepremie?

Ja, deze premies zijn combineerbaar.

Kunnen we de premie aanvragen indien we geen hinderpremie of compensatiepremie ontvingen?

Ja dat kan. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden.

De onderneming ontvangt momenteel nog de hinderpremie. Kan deze ook genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme?

Nee. De hinderpremie kan niet gecombineerd worden met een andere premie van Vlaio.

Wordt de premie gehalveerd indien de onderneming van 01/08/2020 – 30/09/2020 minder dagen geopend was dan dezelfde periode vorig jaar? Ook al komt dit omwille van corona?

Ja de premie wordt gehalveerd. Deze steunmaatregel wil ondernemingen die hun zaak toch niet heropenen, omdat deze gelet op de exploitatiebeperkingen verlieslatend is, aanzetten om desondanks verlies in omzet toch hun zaak te heropenen. Met deze steun worden ze dan gecompenseerd voor de geleden omzetdaling. Indien de onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd. De Vlaamse Regering wil op deze manier de gehele of gedeeltelijke vrijwillige sluiting ontmoedigen.

Openingsdagen : wat is een openingsdag, wat is een sluitingsdag? Wordt er gekeken naar de technische werkloosheid, wat indien alleen de zelfstandige bestuurder aanwezig is?

Er wordt dus gekeken naar de openingdagen voor de coronacrisis. Idealiter is dit augustus-september van 2019.

Als de ondernemer tussen die periode en 12 maart 2020 zijn sluitingsdagen heeft aangepast, dan wordt daar rekening mee gehouden.

In het geval dat het dossier voldoet aan de 3,75%, is het maximale bedrag dan ook nog steeds 15.000€

Bij minder openingsdagen dan in dezelfde periode in 2019, wordt de premie gehalveerd.

Kan een onderneming gelegen in het Brussels Gewest deze premie aanvragen?

Nee, enkel ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen kunnen deze premies aanvragen.

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is van toepassing op ondernemingen die open zijn. Ondernemingen die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli kunnen reeds een voorschot van 2.000,00 € aanvragen. Dit spreekt elkaar tegen?

Het gaat om ondernemingen die terug open waren, maar die omwille van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of een lokale coronamaatregel opnieuw tijdelijk moesten sluiten. (bv. fitnesscentra in Antwerpen)

Een bijberoeper krijgt een halve premie bij een inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78. Hoe berekent VLAIO het beroepsinkomen?

Vlaio kijkt naar het netto belastbaar jaarinkomen 2019. Dit is hetzelfde inkomen als waarop de sociale bijdragen worden berekend.

Bron: Xerius