Corona: Maatregelen voor het bedrijfsleven

Beste Ondernemer,
Beste Klant,

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, willen wij volgende informatie/hulpmiddelen meegeven.

Uiteraard staan wij ter beschikking om elk geval afzonderlijk te behandelen en u mee te begeleiden in deze moeilijke omstandigheden.

Tijdelijke werkloosheid

Ingevolge de maatregelen die gisteren werden aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad zullen alle restaurants, cafés en discotheken hun deuren moeten sluiten vanaf 13/03/2020 middernacht tot en met 03/04/2020 middernacht. Alle winkels, op supermarkten na, zullen in het weekend moeten sluiten maar ook andere werkgevers zullen de economische gevolgen van het coronavirus ondervinden.

Dit betekent dat er voor vele werknemers geen of minder werk is. Als werkgever kan u in dit geval een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen. De sociale secretariaten zijn op dit ogenblik in overleg met de RVA om te weten welke vormen van tijdelijke werkloosheid in welke situatie kunnen worden toegepast en of er een versoepeling van de aanvraagprocedure komt.

Van zodra dit duidelijk is, kunnen wij alles in het werk stellen om de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid kosteloos en zo snel mogelijk te laten verwerken.

Wij kunnen u alleszins geruststellen dat deze aanvragen in de loop van volgende week kunnen worden ingediend met een ingangsdatum in het verleden.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van Sodiwe.

Sluiting cafés en restaurants

De regering heeft beslist dat vanaf vrijdag 13 maart middernacht alle café's en restaurants dienen te sluiten tot en met vrijdag 3 april. Zonder tegenbericht of verlenging van deze termijn kan er heropend worden vanaf zaterdag 4 april 2020.

Volgende diensten zijn vrijgesteld van de sluitingsmaatregel van de overheid:

  • DELIVERY: Uitlevering van gerechten en dranken
  • DRIVE-IN:  Gasten mogen bij u gerechten en dranken komen uithalen (6% BTW)
  • HOME COOKING: U kan aan huis koken voor uw gasten

​Voor zowel werknemers als werkgevers zijn er meerdere opties die enig soelaas kunnen brengen op financieel gebied.

Zo is er de tijdelijke werkloosheid (zie punt 1) voor werknemers waarbij ze gedurende 3 maanden een verhoogde uitkering (70%) kunnen genieten. 

Voor de werkgevers zijn er heel wat maatregelen op het gebied van uitstel of vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen, enz.

Hinderpremie

Eenmalige premie van 4.000 euro voor horecazaken

Net als bij hinder door openbare werken, wordt er voorzien in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.  De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag

Bijkomende maatregelen om bedrijven te ondersteunen

​​Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Minister Crevits roept bedrijven op om zoveel mogelijk in te zetten op thuiswerk waar het kan of op flexibele werktijden.

Maatregelen

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Maatregelen in onderzoek

Bankenoverleg

Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen.  De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.

Schaderegeling

Er wordt gesproken over een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.  Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Wij volgen de situatie op, en berichten u verder !

Het TaxCalCul-team

Published with StoryChief