Verplichte dakisolatie woningen vanaf 2020

Met de start van het nieuwe jaar doet ook een nieuwe wetgeving rondom woonhuizen en appartementen haar intrede. We hebben het hier over de Vlaamse dakisolatienorm, welke reeds vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Tussen 2015 en 2020 bleef de hoeveelheid toegekende strafpunten echter beperkt, zodat de eigenaar van de woning voldoende tijd had om de benodigde aanpassingen door te voeren. Vanaf 1 januari 2020 zal de wetgeving echter strenger worden, wat inhoudt dat vanaf dat moment maar liefst 15 strafpunten worden toegekend aan woningen die niet aan de isolatienorm voldoen. Dit is het maximale aantal strafpunten dat kan worden toegekend, en is voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. In dat geval komt een woning op een lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen terecht, en mag de woning in geen geval meer verhuurd worden. Huidige huurders mogen er blijven wonen, echter slechts tot het einde van de looptijd van het huurcontract. In het geval van appartementencomplexen en flatgebouwen, gelden de strafpunten overigens voor alle aanwezige appartementen. Dat betekent dat zelfs de woonruimtes welke niet pal onder het dak liggen, aldus principieel ongeschikt voor bewoning zijn.

Geldende isolatienormen

De dakisolatie van een woning dient minimaal een R-waarde van 0,75 m2 K/W te hebben. Dit is, afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal, zo’n 3 à 4 centimeter aan isolatiedikte. Naast dakisolatie dient ook de beglazing van een woning in orde te zijn. Conform de dubbelglasnorm houdt dit in feite in dat keuken, leefruimte, badkamer en slaapkamers voorzien zijn van dubbele beglazing. Enkel de hal en het toilet vormen hierop een uitzondering.

Hoe energiezuinig een woning feitelijk is, wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, ook wel EPC genoemd. Een EPC kan lopen van A+ (uitstekend) tot aan F (zeer slecht). Om een dergelijk document te bekomen kunt u of een derde partij, zoals een sociaal verhuurkantoor of het OCMW, een controle aanvragen bij uw gemeente. Een wooninspecteur zal dan een woningonderzoek plegen en vaststellen of de woning voldoet aan de gestelde eisen. De hoogte van de kosten voor zowel de inspectie als het energieprestatiecertificaat liggen zo rond de €200,-.

Wat de exacte normen zijn voor een voldoende energiezuinige woning hangt af van het type woning. Een overzicht per woningtype:

  • Appartement: minder dan 400 kWh/m2
  • Gesloten bebouwing: minder dan 500 kWh/m2
  • Halfopen bebouwing: minder dan 550 kWh/m2
  • Open bebouwing: minder dan 600 kWh/m2

Voldoet de woning aan bovenstaande eisen maar is er onvoldoende dakisolatie aanwezig? Dan wordt de woning volgens de in mei 2019 gestelde maatregel echter wél goedgekeurd.

In het geval een woning als ongeschikt wordt verklaard, dient dit nooit langer dan 1 jaar zo te blijven. Is dit wel het geval, dan riskeert de eigenaar of verhuurder een fikse boete of zelfs een gevangenisstraf. Deze boetes zijn nochtans niet van toepassing wanneer de eigenaar van een woning zelf in het huis woonachtig is, en geen andere woning in zijn of haar bezit heeft.

2050

Tegen 2050 dient elke woning net zo energiezuinig te zijn als een nieuwbouwwoning, welke vandaag de dag gebouwd wordt. Dit betekent dat het dak een isolatie dient te hebben met een R-waarde van minimaal 4 m2 K/W, overeenkomstig de isolatiedikte van zo’n 16 centimeter.

Om dit betaalbaar te maken voor woningeigenaren keert netbeheerder Fluvius een premie van €2,- per m2 uit wanneer u zelf een dak- of zoldervloerisolatie plaatst met een R-waarde van minstens 4,5 m2 K/W. Wordt deze geplaatst door een aannemer, dan keren ze zelfs €4,- per m2 aan premie uit. Hieraan zit echter één voorwaarde, namelijk dat de woning vóór 1 januari 2006 aangesloten moet zijn op het elektriciteitsnet.

Als huiseigenaar kunt u in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus. Wanneer naast de benodigde dakisolatie binnen vijf jaar tijd twee andere energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, komt u hiervoor in aanmerking. Fluvius kent deze bonus automatisch toe wanneer u minimaal drie premies hebt aangevraagd. Voor de plaatsing van hoogrendementsglas in een bestaande woning keren zij daarnaast een premie van €10,-/m2 uit, indien geplaatst door een aannemer. Vanaf 2020 zakt deze premie naar €8,-/m2. Wilt u meer weten over de verplichte isolatienorm van 2020? Neem dan zeker eens contact met ons op.