Over de noodzaak en de voordelen van voorafbetalingen

Belastingvermeerdering als uitgangspunt voor zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen

Winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders en inkomsten van meewerkende echtgenoten zijn (behoudens uitzonderingen) onderhevig aan een belastingvermeerdering.

Voor aanslagjaar 2019 bedraagt deze globale vermeerdering 2,25% . Dit percentage wordt berekend op 106% (103% voor vennootschappen) van de bezoldigingen die voor vermeerdering vatbaar zijn. Bij natuurlijke personen wordt de vermeerdering slecht voor 90% in aanmerking genomen.

Hoe kan deze belastingvermeerdering vermeden worden?

De belastingvermeerdering kan vermeden worden door bedrijfsvoorheffing in te houden en door voldoende trimestriële voorafbetalingen te doen.

Voor aanslagjaar 2018 bedraagt het voordeel dat aan deze trimestriële voorafbetalingen verbonden is, de som van volgende producten:

 • bedrag van voorafbetaling trimester 1 x 3,00%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 2 x 2,50%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 3 x 2,00%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 4 x 1,50%.

Het gemiddelde van deze percentages stemt overeen met het tarief van de belastingvermeerdering voor aanslagjaar 2019 (2,25%).

Voorbeeld

Het vermoed bedrag van de door een zelfstandige verschuldigde personenbelasting op zijn inkomsten (2017) bedraagt 25.000 euro. Hij deed volgende voorafbetalingen: trimester 1: 100 euro, trimester 2: 50 euro, trimester 3: 50 euro, trimester 4: 50 euro.

Het voordeel van de gedane voorafbetalingen bedraagt 6 euro, meer bepaald:

 • Voorafbetaling trimester 1: 100 euro x 3,00% = 3,00 euro;
 • Voorafbetaling trimester 2: 50 euro x 2,50% = 1,25 euro;
 • Voorafbetaling trimester 3: 50 euro x 2,00% = 1,00 euro;
 • Voorafbetaling trimester 4: 50 euro x 1,50% = 0,75 euro.

De resterende verschuldigde vermeerdering bedraagt 590,25 euro, meer bepaald:

Principieel verschuldigde vermeerdering (26.500 euro x 2,25%) = 596,25 euro
Voordeel wegens gedane voorafbetaling = – 6,00 euro
Positief verschil = 590,25 euro
Vermindering met 10% (590,25 euro x 10%) = – 59,02 euro
Werkelijk verschuldigde belasting = 531,22 euro

Hoe als particulier een belastingvermindering verkrijgen?

Naast zelfstandigen en vennootschappen die voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden, kunnen particulieren  voorafbetalingen doen om een belastingvermindering of zogenaamde “bonificatie” te krijgen.

De bonificaties bedragen de helft van de vermeerderingspercentages. Voor aanslagjaar 2018 betekent dit de som van volgende producten:

 • bedrag van voorafbetaling trimester 1 x 1,50%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 2 x 1,25%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 3 x 1,00%;
 • bedrag van voorafbetaling trimester 4 x 0,75%. 
Wat is het te storten bedrag aan voorafbetalingen (bij bonificaties)?

De belastingplichtige is vrij om te bepalen welke bedragen hij vooraf wenst te betalen. Het is wel aan te raden dat elk kwartaal 1/4 van het geschatte belastingsupplement wordt gestort.