Hoe zit het met de belasting op Airbnb-inkomsten?

Wanneer u sporadisch een kamer verhuurt via Airbnb, is het noodzakelijk om deze inkomsten in uw belastingaangifte op te nemen.

Verhuurt u een (deel van een) woning of flat via de bekende verhuurwebsite Airbnb? De belastingdienst heeft een nauwkeurig overzicht van uw inkomsten. Vanaf 1 januari 2021 zijn verhuurplatforms verplicht om de belastingdienst jaarlijks een overzicht te geven van de bedragen die verhuurders via hun platform hebben ontvangen.

Hoe worden deze inkomsten belast? Hoewel u met een verhuur via Airbnb deelneemt aan de deeleconomie, komt u niet in aanmerking voor het fiscale voordeelregime voor de deeleconomie. Airbnb heeft hiervoor geen vereiste erkenning van de overheid.

Drie soorten inkomsten

De inkomsten via Airbnb kunnen worden onderverdeeld in drie soorten: uit de verhuur van de kamer, uit de verhuur van de meubels en uit aanvullende diensten, zoals een ontbijt.

De verdeling tussen de drie soorten kan worden opgenomen in de huurovereenkomst. Als dit niet is gebeurd en u verhuurt voor één totaalprijs, dan zal de belastingdienst aannemen dat 20 procent van de totale vergoeding betrekking heeft op diverse inkomsten en de resterende 80 procent op de verhuur van de kamer en de meubels. Deze laatste wordt dan verder opgesplitst: 40 procent verwijst naar het roerend inkomen uit de verhuur van meubels en 60 procent naar het onroerend inkomen uit het gebouw.

Drie belastingstelsels

Elk type inkomen wordt anders belast:

  • Onroerend inkomen uit de verhuur van de kamer

Voor de verhuur van onroerend goed aan particulieren is het voldoende om uw kadastraal inkomen aan te geven. Het bedrag mag u beperken afhankelijk van het deel van de totale woning dat u verhuurt en van het aantal kalenderdagen dat u in 2021 verhuurde. U wordt belast op het beperkte deel van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Dit wordt belast tegen uw hoogste belastingtarief, variërend van 25 tot 50 procent (plus gemeentebelastingen).

Bij een tweede woning moet u het kadastraal inkomen altijd verplicht aangeven en leidt de verhuur niet tot een extra inkomen.

  • Roerend inkomen uit de verhuur van de meubels

De verhuur van gemeubileerde eigendommen genereert een roerend inkomen uit de meubels. U mag een kostenforfait van 50 procent van uw bruto-inkomsten aftrekken. U betaalt 30 procent belasting (plus gemeentebelastingen) op het resterende bedrag, tenzij de belasting volgens de normale, progressieve tarieven gunstiger is.

  • Inkomen uit diverse bronnen

Als u ook verantwoordelijk bent voor extra diensten, zoals schoonmaken en ontbijt, dan leveren deze een divers inkomen op, dat belast wordt tegen 33 procent (verhoogd met gemeentebelastingen). Hoewel de werkelijke kosten kunnen worden aangetoond en er geen wettelijk forfait is, zal de belastingdienst in de praktijk doorgaans een forfait van 20 procent accepteren.

Wees voorzichtig, soms zal de belastingdienst de inkomsten op een andere manier classificeren. Bij een eenmalige of incidentele huur, inclusief diensten zoals schoonmaak en ontbijt, kan de administratie beslissen dat het totale inkomen/huur wordt belast als een divers inkomen tegen een vast tarief van 33 procent (plus gemeentebelastingen). Als er een regelmaat is in de verhuur via Airbnb, is het ook mogelijk dat de belastingdienst besluit dat het een beroepsinkomen is, onderworpen aan de gebruikelijke progressieve tarieven.

De correcte codes

De codes op uw belastingaangifte variëren afhankelijk van het inkomen. Voor de inkomsten uit de verhuur van het gebouw geeft u het beperkt kadastraal inkomen aan in vak III ‘Inkomsten uit onroerend goed’ bij de code 1106/2106. Het roerend inkomen uit de meubels geeft u aan in vak VII ‘Inkomsten uit kapitaal en roerende goederen’ bij de code 1156/2156. Het divers inkomen, ten slotte, geeft u aan in deel II van uw aangifte, specifiek in vak XV ‘Diverse inkomsten’ bij de code 1200/2200. Bij de volgende code 1201/2201 kunt u kosten aangeven.

Bron: De Tijd – Petra De Rouck