Verhoogde fietsvergoeding!

Dit jaar neemt de belastingvrije fietsvergoeding toe, van 27 naar 35 eurocent per gereden kilometer. Maar dat is niet het enige dat verandert in de premie.

Uit de mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta blijkt dat een toenemend aantal werknemers de fiets gebruikt om naar het werk te gaan. Bijna vier op de tien (39%) gebruiken de fiets voor minstens een deel van hun woon-werkverkeer. Dit is een record.

‘De populariteit van de fiets is te danken aan verschillende factoren’, zegt Charlotte Thijs van Acerta. ‘Het aanbod van fietsen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook de infrastructuur, met de aanleg van fietssnelwegen, is sterk verbeterd. Bovendien kunnen werknemers een belastingvrije fietsvergoeding ontvangen.’

De belastingvrije fietsvergoeding mag dit jaar maximaal 35 eurocent bedragen. Tot dit bedrag hoeft u geen belastingen en socialezekerheidsbijdragen te betalen over de vergoeding. Bedrijven en sectoren kunnen altijd een lager bedrag aanbieden, als hun sectorale afspraken dit toestaan. ‘Maar de verwachting is dat veel werkgevers de vergoeding zullen verhogen tot het maximale bedrag, als onderdeel van een aantrekkelijk salaris- en mobiliteitspakket’, zegt Olivier Vanneste van consultant KPMG.

Limiet van 2.500 euro

De verhoogde vergoeding is niet de enige wijziging die de federale regering heeft doorgevoerd. ‘Om misbruik te voorkomen, is er een fiscale limiet ingesteld’, zegt Thijs. De vergoeding is per kalenderjaar begrensd tot maximaal 2.500 euro. Op het bedrag dat u boven deze limiet ontvangt, moet u wel belastingen en socialezekerheidsbijdragen betalen. Voor de duidelijkheid: dit geldt voor uw belastingaangifte van volgend jaar (over de inkomsten van dit jaar).

Daarnaast is de vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen alleen nog maar van toepassing voor degenen die in hun belastingaangifte kiezen voor de forfaitaire kostenaftrek. Wie zijn daadwerkelijke beroepskosten aantoont, zal belast worden op de fietsvergoeding. ‘Dit geldt nu ook voor bedrijfsleasefietsen voor woon-werkverkeer’, voegt Vanneste toe.

Met een maximum van 2.500 euro, komt dit neer op 7.142 fietskilometers per jaar (voor degenen die de maximale vergoeding van 35 eurocent ontvangen). Met andere woorden: als je elke werkdag met de fiets naar je werk rijdt, kun je tot 34 kilometer belastingvrij rijden, rekening houdend met 210 dagen woon-werkverkeer. ‘Het lijkt misschien niet veel, maar niet iedereen fietst elke dag naar het werk’, zegt Vanneste. De kans dat een werknemer het maximum bereikt, is dus vrij klein. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ontving 99,6 procent van de bevolking in 2022 een vrijgestelde fietsvergoeding van minder dan 2.500 euro per jaar.

Neem bijvoorbeeld Jan uit Antwerpen, die gemiddeld één keer per week naar zijn werk in Brussel fietst met de speedpedelec. De heen- en terugreis is 96 kilometer. Als Jan 48 keer per jaar met de fiets naar het werk gaat, dan is de fietsvergoeding 1.612,8 euro (96 x 48 x 0,35), en blijft hij dus onder het maximum van 2.500 euro. Als Jan vaker fietst, bijvoorbeeld 100 dagen per jaar, dan krijgt hij van zijn werkgever een vergoeding van 3.360 euro (96 x 100 x 0,35), maar slechts 2.500 euro zal vrijgesteld zijn.

Sinds 1 mei 2023 heeft elke werknemer in de privésector recht op een vrijgestelde fietsvergoeding. Dit bestond al, maar niet elk bedrijf of sector had er afspraken over. Daarom werd vorig jaar cao 164 bis geïntroduceerd. Deze bepaalt dat bedrijven die nog geen afspraken hadden op sector- of bedrijfsniveau, ook een fietsvergoeding moeten aanbieden.

De nieuwe cao heeft het systeem niet simpeler gemaakt. De cao voorziet in een maximale vergoeding van 0,27 euro per gereden kilometer. Dit bedrag wordt voorlopig niet verhoogd naar 0,35 euro, maar zou wel geïndexeerd worden naar 0,28 euro. In dit systeem is er geen jaarlijks maximum, maar de vergoeding geldt wel voor maximaal 40 kilometer per dag (20 kilometer heen en 20 kilometer terug). Een werkgever kan echter besluiten om meer kilometers te vergoeden.

Bedrijfswagen

De exacte hoogte van uw fietsvergoeding is afhankelijk van de sector waarin u werkt en de afspraken die op bedrijfs- of sectorniveau gemaakt zijn, volgens Kathleen Veugelen van KPMG. Als er een bedrijfs- of sector-cao is, dan is het bedrag dat daarin vermeld staat leidend.

Belangrijk om te weten: eenzelfde traject kan niet dubbel worden vergoed. Als u bijvoorbeeld een jaarabonnement voor het openbaar vervoer heeft, dan kunt u geen fietsvergoeding claimen als u af en toe met de fiets naar uw werk gaat. Echter, als u regelmatig naar een station fietst en vervolgens het openbaar vervoer neemt, is dit wel mogelijk. Hetzelfde geldt niet altijd voor degenen die een bedrijfswagen hebben.

Bron: De Tijd – Olivier Vanneste – Consultant KPMG