Welk aandelenbezit resulteert in fiscale voordelen?

Belastingverlagingen worden toegekend voor investeringen in uw werkgeversbedrijf, aandelen van ontwikkelingsfondsen, startende en groeiende ondernemingen.

U kunt via uw jaarlijkse belastingaangifte een belastingvoordeel ontvangen voor de aankoop van aandelen in drie verschillende categorieën:

1. Aandelen van de werkgever

Als u nieuwe aandelen koopt in het bedrijf van uw werkgever of een moedermaatschappij, kunt u voor een aankoop tot 780 euro aan werkgeversaandelen een belastingverlaging van 30 procent aanvragen, wat het maximale voordeel op 234 euro (exclusief lokale belastingen) brengt.

Gedurende vier jaar is dit grensbedrag bevroren. De eerstvolgende jaarlijkse indexatie zal pas vanaf het inkomstenjaar 2023 opnieuw gebeuren.

U moet de werkgeversaandelen minimaal vijf jaar in bezit houden. Als u ze eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode terugbetalen. Dit wordt berekend volgens de formule: 1/60ste van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog rest tot het einde van de 60 maanden.

Let op, u kunt de belastingverlaging voor werkgeversaandelen niet combineren met die voor pensioensparen. U moet kiezen tussen beide fiscale voordelen. Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hoeven niet dezelfde keuze te maken.

2. Aandelen van ontwikkelingsfondsen

Microkredieten en andere financiële dienstverlening worden verstrekt door ontwikkelingsfondsen aan mensen die zeer kleine bedrijven opzetten of exploiteren in ontwikkelingslanden en die geen toegang hebben tot reguliere financiële kanalen. Denk bijvoorbeeld aan Alterfin, Incofin en Oikocredit.

Als u voor minimaal 390 euro aandelen koopt, kunt u aanspraak maken op een belastingvermindering van 5% van het geïnvesteerde bedrag. De belastingvermindering wordt beperkt tot 330 euro (bedrag voor inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023), wat betekent dat u maximaal 6.600 euro kunt investeren.

U moet de aandelen ten minste vijf jaar in bezit houden. Als u uw aandelen eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode terugbetalen. Dit wordt berekend volgens de formule: 1/60 van de vermindering x het aantal maanden dat nog resteert tot het einde van de 60 maanden.

De meeste ontwikkelingsfondsen betalen jaarlijks een dividend uit. Tot 800 euro hiervan is vrijgesteld van roerende voorheffing.

3. Taxshelter

Door de taxshelter kunt u een belastingvermindering ontvangen voor investeringen in startende en groeiende ondernemingen.

Bron: De Tijd