Fietsvergoeding binnenkort verplicht voor iedere werknemer

Per 1 mei heeft iedere werknemer in de privésector aanspraak op een fietsvergoeding.

In talrijke sectoren en ondernemingen ontvangen werknemers die frequent heen en weer fietsen naar het werk reeds een compensatie van hun werkgever tot maximaal 27 cent per gereden kilometer. Uit een onderzoek van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven blijkt dat één op de zeven werknemers zo’n financiële ondersteuning krijgt. Voor hen verandert er niets.

Ondernemingen waarin nog geen afspraken zijn gemaakt op sector- of bedrijfsniveau via een cao, worden vanaf 1 mei verplicht om eveneens een fietsvergoeding aan te bieden. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben eerder dit jaar een aanvullende cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die volgende maand van kracht wordt.

‘In de paritaire comités 310 (banken) en 306 (verzekeraars) is er nog geen fietsvergoeding geregeld. Hetzelfde geldt voor het paritair comité 333 (toeristische attracties)’, aldus Matthias Debruyckere van de hr-dienstengroep Liantis.

Wat is het bedrag van de fietsvergoeding?

De recente cao bepaalt onmiddellijk een maximale vergoeding van 0,27 euro per gereden kilometer. Dit is van toepassing op maximaal 40 kilometer per dag (20 kilometer heen en 20 kilometer terug). “Indien uw route korter is, ontvangt u slechts een vergoeding voor de afgelegde kilometers”, aldus Debruyckere. Als u verder dan 20 kilometer van uw werk woont, is de vergoeding beperkt. Een werkgever kan echter kiezen om meer kilometers te vergoeden.

Vanaf 1 mei heeft niet elke werknemer recht op de maximale vergoeding. Enkel degenen die werkzaam zijn in een sector of bedrijf zonder fietsvergoeding. “Het paritair comité 200, dat het merendeel van de bedienden omvat, voorziet bijvoorbeeld reeds in een vergoeding van maximaal 20 cent per gereden kilometer. Dit bedrag verandert niet, aangezien de bestaande overeenkomsten van kracht blijven”, zegt Karolien Van Herpe van hr-dienstverlener Acerta.

De vergoeding is alleen van toepassing op woon-werkverkeer, niet op zakelijke reizen. Zelfs als u slechts een deel van de route naar uw werk met de fiets aflegt, kunt u de vergoeding ontvangen. De fietsvergoeding wordt maandelijks samen met uw salaris uitbetaald. Het bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Wordt de fietsvergoeding belast?

Nee, u hoeft er geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen over te betalen. De kilometervergoeding staat op uw fiscale fiche, maar u wordt er niet op belast.

Moet ik dagelijks met de fiets naar het werk gaan?

Nee, echter wel frequent. ‘Dit kan worden gezien als ten minste één maal per week’, aldus Debruyckere. ‘Het is mogelijk dat u in de zomer dagelijks met de fiets naar het werk gaat en in de wintermaanden niet’, voegt Van Herpe toe. Dit kan ook als regelmatig worden beschouwd.

Uw werkgever zal u verzoeken aan te geven op welke dagen u met de fiets naar het werk gaat en hoeveel kilometers u rijdt. ‘Dit kan bijvoorbeeld met een eerverklaring’, zegt Debruyckere. ‘Sommige werkgevers gebruiken een Excel-werkblad dat werknemers dienen in te vullen, of lezen de badge van de fietsenstalling uit’, merkt Van Herpe op.

Wie enkele dagen per week thuiswerkt, heeft voor die dagen geen aanspraak op een fietsvergoeding.

Ontvang ik ook een vergoeding als ik met de step naar het werk ga?

Niet elke tweewieler komt in aanmerking voor een fietsvergoeding. In aanmerking komen: een normale of elektrische fiets, een mountainbike, een racefiets, een speedpedelec, een vouwfiets of een bakfiets.

Een step wordt niet in aanmerking genomen, ook geen e-step. Hetzelfde geldt voor een hoverboard, een skateboard of rolschaatsen.

Wat als ik een bedrijfsauto bezit?

Normaliter ontvangt men geen fietsvergoeding indien men over een bedrijfsauto met tankpas beschikt en bijvoorbeeld één dag per week per fiets naar het werk gaat. ‘Echter, het is aan de werkgever om naast de bedrijfsauto alsnog een fietsvergoeding aan te bieden’, aldus Van Herpe.

Bron: De Tijd