De nieuwe belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)

De belastingaangifte is beschikbaar vanaf deze week. Elektronische aangiftes zijn beschikbaar op MyMinfin (Tax-on-web). Papieren exemplaren worden in de loop van mei verstuurd.

Geen ‘voorrang’ meer voor de man

Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hebben voortaan geen voorkeursbehandeling meer voor de man. Het was gebruikelijk dat de gegevens van de man in de linkerkolom moesten worden gezet, maar vanaf dit jaar is de aangifte genderneutraal. De oudste partner vult de linkerkolom in en de jongste partner de rechterkolom. Bij partners van hetzelfde geslacht wordt deze werkwijze al langer gebruikt.

Deadline 15 juli voor iedereen!

Als u uw belastingaangifte laat invullen door een mandataris, zoals een boekhouder, accountant of fiscalist, moet u hem zo snel mogelijk contacteren. Vanaf dit jaar moeten mandatarissen, net als particulieren, de elektronische aangiftes tegen 15 juli indienen. De deadline voor het indienen van de aangifte hangt niet langer af van wie de aangifte invult, maar van welke inkomsten worden aangegeven. Particulieren en mandatarissen moeten uiterlijk op 15 juli een aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web). Voor aangiftes met ‘specifieke inkomsten’ is er meer tijd, namelijk tot 18 oktober.

Controleer alle gegevens grondig

De fiscus verstuurt dit jaar 3,9 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA). Als de gegevens op het document correct zijn, hoeft u niets te doen. Anders moet u controleren of alle gegevens correct zijn en geen informatie ontbreekt. Let op uw gezinssituatie en of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen.

Beleggers dienen op hun hoede te zijn. Tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, maar deze vrijstelling wordt nooit automatisch verrekend in de vereenvoudigde aangifte.

In sommige gevallen is de vereenvoudigde aangifte niet geldig en moet u zelf een aangifte invullen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland heeft, een oprichter of begunstigde bent van een juridische constructie of leningen heeft verstrekt aan startende kleine vennootschappen via een erkend crowdfundingplatform.

Heeft u een vereenvoudigde aangifte die u wilt wijzigen? Een wijziging op papier moet tegen 30 juni ingediend zijn, via Tax-on-web kan dit tot 15 juli. Let op, de uiterste indieningsdatum van 18 oktober geldt niet automatisch voor wie een VVA moet wijzigen om zelfstandige of beroepsinkomsten aan te geven. Het is aan te raden om uitstel te vragen voor 15 juli. Vanaf die datum kunnen de VVA’s verwerkt worden. Zodra een vooraf ingevulde aangifte in het verwerkingsproces is opgenomen, is er geen uitstel meer mogelijk en moet er nadien een correctie uitgevoerd worden. Als het verwerkingsproces nog niet is gestart, kan er ook na 15 juli nog uitstel worden gegeven.

Hoger belastingvoordeel voor laadpaal thuis

Steeds meer mensen rijden met een elektrische auto. Wie tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeert in een vaste laadpaal bij zijn gezinswoning, krijgt daarvoor een belastingvoordeel als aan alle voorwaarden is voldaan. Voor de uitgaven in 2022, die nu worden aangegeven, is het maximumbedrag verhoogd van 1.500 naar 1.750 euro per laadstation. Dit geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent, wat het maximale voordeel op 787,50 euro brengt.

In Tax-on-web wordt hulp geboden bij de aangifte van een laadpaal. Het maximumbedrag wordt automatisch toegepast afhankelijk van uw situatie. U dient twee bijlagen bij uw aangifte te voegen: de factuur van de plaatsing van het laadstation en het keuringsattest van de installatie.

Ook ‘oude’ attesten voor kinderopvang geldig

Een deel van de opvangkosten voor uw kinderen tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap) kunt u via uw belastingaangifte recupereren. Dit betreft bijvoorbeeld de opvangkosten aangerekend door de crèche, voor- en naschoolse opvang of een zomerkamp met de jeugdbeweging.

U kunt tot 14,40 euro per opvangdag inbrengen. De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 14,40 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 6,48 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

De betaalde kosten dient u te kunnen staven met een fiscaal attest. Voor opvangactiviteiten vanaf 27 januari 2022 dient de opvangdienst in principe een nieuw model van fiscaal attest te gebruiken. Als de opvangdienst nog het oude model gebruikt, is dat voor het inkomstenjaar 2022 nog geen probleem. De fiscus zal zich flexibel opstellen en u krijgt nog steeds het belastingvoordeel.

Kadastraal inkomen bij buitenlands vastgoed

Sinds vorig jaar moeten Belgisch en buitenlands vastgoed op dezelfde manier aangegeven worden. Wie bijvoorbeeld een tweede verblijf in het buitenland alleen zelf gebruikt, moet in zijn aangifte een kadastraal inkomen invullen. Daarom moet wie vastgoed in het buitenland koopt, verkoopt of erft dat verplicht spontaan melden aan de fiscus.

De Administratie Opmetingen en Waarderingen of het vroegere ‘kadaster’ bepaalt een ‘Belgisch’ kadastraal inkomen op basis van de gegevens die u doorgeeft. Het berekende kadastraal inkomen vindt u terug in MyMinfin en Tax-on-web. Voor belastingplichtigen met een ‘stabiele’ situatie die bijvoorbeeld niet verhuisd zijn, is het kadastraal inkomen ook vooraf ingevuld in Tax-on-web.

Heeft u uw buitenlands vastgoed nog niet gemeld bij de federale overheidsdienst Financiën? De makkelijkste manier is aangifte te doen via MyMinfin. Binnen 24 uur ontvangt u een kadastraal inkomen.

Geen codes voor de gas- en elektriciteitspremie!

Om de gezinnen tijdens de energiecrisis te ondersteunen, heeft de federale regering een steunmaatregel uitgewerkt: het basispakket energie voor gas en elektriciteit. Een eerste steunpakket was er in 2022 voor de maanden november en december. Gezinnen kregen een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit.

Deze tegemoetkoming werd uitgereikt aan iedereen met een energiecontract dat aan de voorwaarden voldeed, echter was het oorspronkelijk bedoeld om de lage en middeninkomens te ondersteunen. Individuen met hogere inkomens krijgen de tegemoetkoming gedeeltelijk terug via hun jaarlijkse belastingafrekening. Het plafond voor het netto-jaarinkomen ligt op 62.000 euro voor individuen en 125.000 euro voor koppels. Voor elk extra fiscaal persoon ten laste komt er 3.700 euro bij, voor een kind in co-ouderschap 1.850 euro.

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. De gas- en elektriciteitspremie heeft geen invloed op uw belastingaangifte. De fiscus heeft alle informatie en berekent zelf een nieuwe ‘bijzondere bijdrage energie’ bij het opmaken van het aanslagbiljet.

Fiscus helpt bij belastingaangifte

De fiscus biedt ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit kan zowel telefonisch als in persoon in een kantoor van de fiscus of tijdens een invulsessie die georganiseerd wordt door een van de 311 gemeenten. Het maken van een afspraak is altijd vereist.

Personen die vorig jaar hulp hebben gevraagd, hebben mogelijk al een afspraak. De fiscus heeft deze personen proactief gecontacteerd om hen ook dit jaar te helpen en heeft reeds 85.000 afspraken vastgelegd. U kunt ook zelf een afspraak maken door te bellen naar het nummer op de envelop van uw aangifte. Om te weten welke data beschikbaar zijn, raadpleegt u de website van uw gemeente voor praktische informatie en om een afspraak te maken.

Bron: De Tijd