Een overzicht van de laatste steunmaatregelen

Dubbel overbruggingsrecht voor sectoren die heropenen op 9 juni

Op 9 juni mogen de volgende sectoren hun activiteiten heropstarten: foorkramers, bioscopen, bowlingzalen, fitnesscentra, onbemande zonnebanken, natuurparken (indoor), pretparken (indoor), binnenspeeltuinen, casino’s, wedkantoren, alle bedrijven die recreatie binnen aanbieden (behalve discotheken). De dienstverlening aan huis kan tevens volledig heropstarten. 

De regeling van het overbruggingsrecht voorziet dat er recht is op een dubbele uitkering voor elke maand waarin minstens één dag onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt. Ook de horeca krijgt in juni nog de dubbele uitkering, ongeacht of zij hun buitenterras al hadden geopend in mei.

Aanvragen voor juni 2021 kunnen via MyAcerta of via onze website. De nieuwe indicatieve lijst van de sectoren met dubbel overbruggingsrecht per maand kan je hier raadplegen.
 


Fiscaliteit en (crisis)overbruggingsrecht 2020

De fiscale attesten 2020 zijn beschikbaar in MyAcerta, maar de uitkeringen van de verschillende soorten overbruggingsrecht maakt de fiscale aangifte er zeker niet gemakkelijker op. 

Meer duiding vind je op onze website. Maak zeker ook gebruik van ons overzicht van de fiscale en sociale behandeling van het overbruggingsrecht 2020.
 


Overheidscontroles op overbruggingsrecht omwille van aanzienlijke omzetdaling

De FOD Financiën controleert de uitbetaalde uitkeringen overbruggingsrecht omwille van aanzienlijk omzetverlies in januari 2021. De betrokken klanten ontvangen binnenkort een communicatie van ons met meer informatie en praktische instructies. In het najaar volgen meer overheidscontroles. 
 


Vlaams beschermingsmechanisme na 9 juni ( VLAIO) 

Ondernemers zullen ook na 9 juni nog een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Ondernemingen die op 9 juni opnieuw aan de slag kunnen, hebben de keuze om bescherming te vragen voor:  

  • De 8 dagen sluitingsperiode zonder dat ze omzetdaling moeten aantonen;  
  • Of de ganse maand juni indien ze minstens 60 % omzetdaling hebben door de opgelegde beperkingen.  

Ook toeleveranciers van verplicht gesloten sectoren kunnen bescherming vragen voor de periode van de verplichte sluiting van hun klanten, maar ze moeten voor die periode minstens 60 % omzetdaling aantonen.  

Voor meer informatie zie website VLAIO.

Interessant om te weten:

  • Niet-essentiële winkels konden het dubbel overbruggingsrecht voor april niet combineren met het Vlaams beschermingsmechanisme. Niet-essentiële handelszaken vallen niet onder de verplichte sluiting en moeten, om steun te kunnen aanvragen, minstens deeltijds op afspraak open blijven. Voor het dubbel overbruggingsrecht mocht men echter niet op afspraak open zijn om recht te hebben.

Aanzienlijke verhoging pensioenen zelfstandigen vanaf 2022

De commissie Sociale zaken keurde een wetsontwerp goed over de berekening van het pensioen voor zelfstandigen. Dit ontwerp bevat twee maatregelen die de berekeningswijze van het pensioen van zelfstandigen aanzienlijk kunnen verbeteren. De eerste maatregel schaft de correctiecoëfficiënt af, die het pensioen van een zelfstandige met een derde vermindert ten opzichte van het pensioen van een werknemer. De tweede maatregel verhoogt het inkomensplafond.

Klik hier voor meer informatie.
 


Federale coronasteunmaatregelen voor werkgevers en werknemers verlengd tot 30 september 2021

Op 17 mei 2021 heeft het federale kernkabinet beslist een reeks lopende coronasteunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september. Zo zal jouw klant ook in het derde kwartaal van dit jaar op de nodige steun kunnen rekenen. We geven op onze website een overzicht van de steunmaatregelen die verlengd zouden worden. Hou er wel rekening mee dat deze verlengde maatregelen nog niet officieel gepubliceerd zijn.

Bron: Acerta