Alles wat u moet weten over de nieuwe belastingaangifte

U kunt sinds deze week uw jaarlijkse belastingaangifte invullen. De coronacrisis creëert nieuwe codes en leidt ertoe dat u alleen via de telefoon hulp kunt inroepen. Opvallend: minder mensen zullen een vooraf ingevulde aangifte ontvangen.

Al dan niet vanop een terras kunt u dit weekend uw jaarlijkse belastingaangifte invullen. U vindt uw elektronische belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte op de website MyMinfin (Tax-on-web). De papieren exemplaren worden deze maand verstuurd. Een overzicht van wat u moet weten om uw burgerplicht efficiënt te vervullen.

1. Corona laat zich voelen

Het mag dan wel de ambitie zijn om de belastingaangifte te vereenvoudigen, corona besliste er anders over. De belastingaangifte voor inwoners van Vlaanderen dikt dit jaar aan met 18 codes tot 829. Die zijn gelinkt aan tijdelijke maatregelen om de gezinnen en de bedrijven door de coronacrisis te leiden. Het gaat onder andere over de 120 extra overuren die werknemers in kritieke of cruciale sectoren belastingvrij kunnen presteren. Voor kmo’s die minstens 30 procent omzetverlies leden tussen 14 maart en 30 april 2020 kwam er een extra ondersteuning: wie intekende op een kapitaalverhoging krijgt een belastingvermindering van 20 procent van de investering.

DE ESSENTIE

Papieren belastingaangiftes en correcties op voorstellen van vereenvoudigde aangiftes moeten uiterlijk op 30 juni bij de fiscus zijn. Voor elektronische versies hebt u tot 15 juli.

Door de coronacrisis doen nieuwe codes hun intrede. Het belastingvoordeel voor giften en kinderopvang werd verhoogd, dat voor Vlaamse dienstencheques werd daarentegen verlaagd.

Controleer een voorstel van vereenvoudigde aangifte grondig.

Alle gewesten hebben een belastingvoordeel voor wie de zaak van een vriend of familielid steunt: de Vlaamse win-winlening, de Waalse lening ‘Coup de pouce’ en sinds 15 oktober 2020 de Brusselse Proxi-lening. Wegens de pandemie zijn de voorwaarden en modaliteiten versoepeld.

De federale regering werkte steunmaatregelen uit voor zelfstandigen die de deuren moesten sluiten of hun activiteiten fors zagen terugvallen. Het klassieke overbruggingsrecht werd aangevuld met een crisisoverbruggingsrecht en een heropstartoverbruggingsrecht. ‘U moet die tegemoetkomingen aangeven. Ze worden belast, tenzij ze betaald werden aan meewerkende echtgenoten’, zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants.

De belasting verschilt naargelang het type. ‘De coronasteun van de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten voor ondernemingen en zelfstandigen is belastingvrij. U moet ze niet opnemen in uw aangifte’, zegt Lombaerts. Het gaat onder andere om de Vlaamse coronahinderpremie, de coronacompensatiepremie, de coronaondersteuningspremie en het Vlaams beschermingsmechanisme.

2. Langer en hoger belastingvoordeel voor kinderopvang

Voor kinderen tot 14 jaar kunt u 13 euro per opvangdag, bijvoorbeeld in de crèche of tijdens een kamp met de jeugdbeweging, fiscaal inbrengen.

Als u in 2020 opvangkosten betaalde voor de crèche, voor- en naschoolse opvang of een zomerkamp met de jeugdbeweging kunt u een groter deel van de kosten via uw belastingaangifte recupereren. De voorbije jaren kon u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een handicap) tot 11,20 euro per opvangdag fiscaal inbrengen. Vanaf deze belastingaangifte is dat 13 euro per opvangdag voor kinderen tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap). Een andere nieuwigheid is dat u ook uitgaven voor professionele thuisopvang van zieke kinderen kunt inbrengen. De belastingvermindering bedraagt 45 procent. Voor alleenstaande ouders met een beperkt inkomen is het belastingvoordeel hoger en kan het oplopen tot 75 procent.

Hebt u opvang voor activiteiten in de periode van 14 maart tot 31 december 2020 betaald, maar werden die door corona geannuleerd? Op voorwaarde dat u uw geld niet (gedeeltelijk) terugvroeg, krijgt u toch het belastingvoordeel. Daarmee wordt afgeweken van de regel dat er effectief opvang geweest moet zijn.

3. Belastingvoordeel voor Vlaamse dienstencheques teruggeschroefd

Jaren was er in het Vlaams Gewest een belastingvermindering van 30 procent voor diensten- en wijk-werkcheques, maar voor cheques die na 1 januari 2020 gekocht werden, is dat teruggebracht tot 20 procent. Dat brengt de werkelijke kostprijs van een dienstencheque van 9 euro met het belastingvoordeel op 7,20 euro. In de andere gewesten wijzigt het belastingvoordeel niet. In Brussel is er een belastingvermindering van 15 procent van de aankoopprijs, in het Waals Gewest is er een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques. In alle gewesten is er een plafond van 1.520 euro aan dienstencheques én wijk-werkcheques of PWA- cheques samen.

4. Recupereer tot 60 procent van giften

Voor giften van minstens 40 euro aan een erkende instelling, zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg, is er een hoger belastingvoordeel. De belastingkorting is voor giften die u vorig jaar deed opgetrokken van 45 naar 60 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u via uw belastingaangifte 24 euro (exclusief gemeentebelasting) terug. Ook het maximumbedrag van uw inkomen dat u aan giften kunt spenderen is opgetrokken: van 10 naar 20 procent van uw netto belastbaar inkomen, met een absolute bovengrens van 392.200 euro.

Door de coronapandemie is de belastingvermindering er tijdelijk ook voor giften in natura. Het kan gaan om giften van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen tussen 1 maart en 30 juni 2020. Om het afstandsonderwijs te ondersteunen, is het belastingvoordeel er ook voor computers die tussen 1 maart en 31 december 2020 geschonken werden aan Belgische scholen.

5. Geef thuiswerkvergoeding en consumptiecheques niet aan

Niet alleen financiële giften geven recht op een belastingvermindering, ook giften van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen en computers aan Belgische scholen.

De nieuwe onkostenvergoeding voor thuiswerk is een niet-belastbare terugbetaling door uw werkgever van kosten voor de inrichting en het gebruik van een werkruimte thuis. Ze kan sinds 1 maart 2020 aan telewerkers worden betaald. U moet ze niet aangeven zolang u vorig jaar niet meer dan 129,48 euro per maand (126,94 euro in maart) ontving, dezelfde kosten niet op een andere manier van uw werkgever vergoed kreeg en u uw werkelijke beroepskosten niet bewijst.

Met de consumptiecheques kunt u betalen in horeca- of kleinhandelszaken die minstens een maand verplicht moesten sluiten. Als u niet meer dan 300 euro aan consumptiecheques kreeg, hoeft u ze niet op te nemen in uw belastingaangifte. De cheques ontsnappen dan aan belastingen.

Voorts moet u inkomsten uit een flexi-job en een winstparticipatie – waarmee uw werkgever tot 30 procent van de loonmassa kan uitbetalen – niet aangeven.

6. Geen meldplicht meer voor meerdere effectenrekeningen

Vorig jaar moesten bezitters van meerdere effectenrekeningen dat melden in hun belastingaangifte. Die codes vindt u niet meer terug op de aangifte van dit jaar. ‘Dat heeft alles te maken met de vernietiging van de effectentaks door het Grondwettelijk Hof. De regering-De Croo werkte een nieuwe taks uit, maar daarvoor is er geen meldplicht van meerdere rekeningen’, zegt Lombaerts. De achterliggende reden is dat de nieuwe effectentaks de effectenrekening zelf viseert en niet langer de rekeninghouder.

7. De fiscus biedt alleen telefonisch hulp

Net zoals vorig jaar zijn er door de coronacrisis geen fysieke invulsessies in de lokale belastingkantoren en gemeentehuizen. Als alternatief biedt de fiscus opnieuw telefonische hulp na een op voorhand vastgelegde afspraak. De fiscus belde of belt van april tot half mei zelf naar belastingplichtigen van wie hij het telefoonnummer heeft om een afspraak vast te leggen. Van half mei tot eind juni kunt u zelf bellen naar het nummer vermeld op de bruine envelop. Houd uw identiteitskaart bij de hand om de afspraak te maken.

Voor wie een aangifte via telefoon niet kan – door bijvoorbeeld een taalprobleem of analfabetisme – kan in september wel een fysieke afspraak geregeld worden en dat in samenwerking met de gemeenten en OCMW’s.

8. Aanvaard een voorstel tot vereenvoudigde aangifte niet klakkeloos

Na heel wat kritiek van onder andere de federale ombudsdienst gaat de fiscus dit jaar fijnmaziger te werk voor de voorstellen van vereenvoudigde aangiftes (VVA). Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend.

Als u een vereenvoudigde aangifte ontvangt, doet u er goed aan die grondig te controleren. Zo niet dreigt u belastingvoordelen te mislopen.

Dit jaar zullen 3,75 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, of 170.000 minder dan vorig jaar. De doelgroepen worden dit jaar beter afgebakend. Als bepaalde codes niet met zekerheid kunnen worden ingevuld, dan wordt geen VVA meer gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie een lening aangaat en verhuist. Ook belastingplichtigen die vorig jaar belastingverminderingen hebben ontvangen waarover de fiscus geen gegevens heeft – zoals kosten voor kinderopvang – worden uitgesloten. Sommige codes worden dan weer beter vooraf ingevuld, zoals het aantal personen ten laste en het kadastraal inkomen van een tweede verblijf. Wie geen VVA meer krijgt, wordt daarover geïnformeerd per brief of via een notificatie in zijn eBox, de elektronische mailbox van de overheid.

Op het VVA wordt ook meer informatie gegeven over de elementen die u zeker moet controleren. Wie het voorstel klakkeloos aanvaardt, loopt vaak kans geld te mislopen. Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast, de regeling van het co-ouderschap, de kosten voor kinderopvang en betaald of ontvangen onderhoudsgeld. Controleer of alle belastingvoordelen waar u recht op hebt zijn opgenomen, zoals voor giften, dienstencheques, een nieuwe lening of levensverzekering in het kader van het langetermijnsparen. Ook ander vastgoed dan uw gezinswoning is een aandachtspunt, zeker in geval van een aankoop, verkoop of verhuizing in 2019 of 2020. ‘Als u in 2020 een rekening of individuele levensverzekering in het buitenland had, dan is uw voorstel niet meer geldig. U moet dan zelf een aangifte indienen’, zegt Lombaerts.

Hebt u roerende voorheffing op dividenden betaald? Tot 800 euro aan dividenden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. ‘Die vrijstelling is nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. U moet de vrijstelling expliciet vragen in een correctie van het voorstel van vereenvoudigde aangifte’, zegt Lombaerts.

9. Tal van fiscale plafonds bevroren

Elk jaar worden de fiscale grensbedragen voor vrijstellingen, belastingschijven en belastingverminderingen geïndexeerd, waardoor ze gelijke tred houden met de levensduurte. Maar de regering-De Croo heeft beslist om een aantal van die bedragen te bevriezen tot en met het inkomstenjaar 2023. De facto gebeurt dat retroactief: hoewel begin vorig jaar de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2020 gepubliceerd werden in het Staatsblad gelden voor de belastingaangifte die u nu invult heel wat fiscale plafonds van het inkomstenjaar 2019.

De bevriezing treft tal van plafonds die van belang zijn voor spaarders en beleggers, zoals de vrijstelling van dividenden (800 euro) en intresten op spaardeposito’s (980 euro intrest). Hebt u een levensverzekering in het kader van het langetermijnsparen? ‘Ook al heeft uw verzekeraar u vorig jaar een betalingsuitnodiging voor 2.390 euro gestuurd en hebt u voor dat bedrag gestort, toch is er maar een belastingvoordeel voor stortingen tot 2.350 euro’, zegt Lombaerts.

Voor pensioensparen werd een afwijkende regeling uitgewerkt: de bevriezing begint pas in 2021. Stortingen tot 990 euro leveren in deze belastingaangifte een belastingvoordeel van 30 procent op. U kon ook meer sparen: tot 1.270 euro, zij het tegen een belastingvoordeel van 25 procent.

10. Kruis 15 juli aan in uw agenda

Een belastingaangifte op papier moet uiterlijk op 30 juni bij de fiscus aangekomen zijn. Voor een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) krijgt u extra respijt: tot 15 juli. Inloggen kan met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of de identiteitsapp Itsme op uw smartphone. Een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer. Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u een aangifte indient samen met uw partner moet elke partner de aangifte ondertekenen.

Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris – zoals een boekhouder of een fiscaal consultant – dan heeft die tijd tot 21 oktober. Maar u moet hem wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Hebt u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen? Als alles correct is, dan hoeft u niets te doen. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan moet u die via MyMinfin tegen uiterlijk 15 juli of via het papieren antwoordformulier tegen uiterlijk 30 juni verbeteren.

Bron: De Tijd – Petra De Rouck (Netto)