Xerius Update 20/04/2021

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 6

Dit kan nu worden aangevraagd. Deze premieis voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/03/2021 – 31/03/2021.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 01/03 – 31/03 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen over de periode van sluiting.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
  • De onderneming heeft op 01/03/2021 een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest.
 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
 • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers
 • € 40.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 600
 • Aanvraag:
  • Deze premie vraag je aan van 16/04 – 15/05 via de website van Vlaio.

Globalisatiemechanisme

Vanaf april kan het Globalisatiemechanisme aangevraagd worden.

Hou er wel rekening mee dat je bij de aanvraag enkel de bewijsstukken toevoegt die Vlaio ter beschikking stelt.

Let op:Dit kan niet manueel aangevraagd worden,  enkel online.

Aanvullend:

Zoals je weet zijn deze premies vrijgesteld van belastingen.

Maar, om het boekhoudkundig verlies te berekenen dient u de normale winst- en verliesberekening te maken. In de opbrengsten zitten dus ook de reeds ontvangen premies die tijdens die periode werden toegekend.

De tekst van het Besluit van de Vlaamse regering (die ook zo aangemeld werd bij Europa) laat niet toe om deze premies uit de berekening weg te laten.”

Bij de uitbetaling van de subsidie worden wel de reeds uitbetaalde premies van dit bedrag afgetrokken.

Bron: Xerius