Xerius Update 17/03/2021

Wat als uw een bericht ontvangt over een eventuele terugvordering van het overbruggingsrecht?

Sinds kort bezorgt het RSVZ ons een overzicht van dossiers waarbij ze niet akkoord gaan met de toekenning van de uitkeringen. Deze uitkeringen moeten door het sociaal verzekeringsfonds worden terug gevorderd.

Bij een terugvordering heeft de aangeslotene de wettelijke mogelijkheid de verzaking aan te vragen.

Indien u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, dan wordt de aanvraag tot verzaking (moet gemotiveerd zijn) door het sociaal verzekeringsfonds voorgelegd aan het RSVZ.

Het RSVZ doet vervolgens een uitspraak over het al dan niet toestaan van de verzaking. Indien het RSVZ de verzaking niet toestaat en aldus de terugvordering bevestigt, dan kan de klant eventueel nog naar de Arbeidsrechtbank stappen. 

Meer info via deze link:

Wat als ik niet akkoord ben over de beslissing tot terugvordering?

Vlaams Beschermingsmechanisme 5

Deze premieis voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/02/2021 – 28/02/2021.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 01/02 – 28/02 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen. Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 600

Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 • Aanvraag:
  • Deze premie vraag je aan van 16/03 – 15/04 via de website van Vlaio.

Schema’s

Bij onze nuttige links vind je ook steeds de update schema’s:

 • Xerius: Schema OR jan tot juni 2021 – open pdf
 • Xerius: Overzicht maatregelen 2021 (update 16 maart 2021) – open pdf

Bron: Xerius