bericht ontvangen over een eventuele terugvordering van het overbruggingsrecht?

Wat als uw een bericht ontvangt over een eventuele terugvordering van het overbruggingsrecht?

Sinds kort bezorgt het RSVZ ons een overzicht van dossiers waarbij ze niet akkoord gaan met de toekenning van de uitkeringen. Deze uitkeringen moeten door het sociaal verzekeringsfonds worden terug gevorderd.

Bij een terugvordering heeft de aangeslotene de wettelijke mogelijkheid de verzaking aan te vragen.

Indien u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, dan wordt de aanvraag tot verzaking (moet gemotiveerd zijn) door het sociaal verzekeringsfonds voorgelegd aan het RSVZ.

Het RSVZ doet vervolgens een uitspraak over het al dan niet toestaan van de verzaking. Indien het RSVZ de verzaking niet toestaat en aldus de terugvordering bevestigt, dan kan de klant eventueel nog naar de Arbeidsrechtbank stappen. 

Meer info via deze link:

Wat als ik niet akkoord ben over de beslissing tot terugvordering?

Bron: Xerius