Xerius update 11/02/2020

Zoals je ongetwijfeld vernomen hebt, heeft het overlegcomité beslist dat vanaf 13 februari enkele activiteiten mogen heropenen.

Heropening vanaf 13 februari voor:

 • Kappers mogen onder zeer strikte omstandigheden heropenen maar deze heropening geldt niet voor kappers aan huis en barbiers
 • Immo: huisbezoeken zijn toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars
 • Campings mogen terug openen

Ondernemers die de activiteiten mogen hervatten in februari, komen ook nog in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht tijdens deze maand.

Het dubbel overbruggingsrecht voor de maand februari kan vanaf nu aangevraagd worden.

Nog even ter herinnering:

Alle gepensioneerden die bijdragen betalen op een inkomen N-3 tussen tussen 7.356,08 en 14.042,57 euro, kunnen recht hebben op een halve uitkering OR volgens de nieuwe pijlers vanaf 1/1/2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

De indienperiode sluit bijna af, tot en met 15 februari kan je nog een aanvraag indienen.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/01/21 – 31/01/21.

Aangezien het een vervolg is op het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

 • Voor wie:
 • Ondernemingen die open zijn maar een omzetverlies hebben van minstens 60% over de periode 01/01/21 – 31/01/21ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (moeten geen omzetdaling aantonen)
 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 14 januari 2021 of tussen 15 januari 2021 en 31 januari 2021 (moeten geen omzetdaling aantonen)

Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.

 • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (Je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
 • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
  • € 7.500 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 600

* Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 • Aanvraag:
  • Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 16 februari 2021 tot en met 15 maart 2021

Globalisatiemechanisme

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed.

Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Deze maatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12 en zal pas in werking treden na goedkeuring door Europa.

De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden. Zodra Europa deze steun goedkeurt, bezorgen we jullie alle info.

Fiscale attesten 2020

De fiscale attesten 2020 zijn volop in ontwikkeling voor de sociale verzekeringsfondsen. Dit vergt iets meer tijd omdat de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling vanaf 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Bron: Xerius