Xerius update 03/02/2021

Reserve sociale bijdragen 2020

De reserve 2020 die ontstaan is (ingevolge eerder bericht dat het crisis-OR voor de natuurlijke persoon wel meetelde voor de berekening van de sociale bijdragen) mag terugbetaald worden door het sociaal verzekeringsfonds.

Hiervoor mag je een e-mail sturen naar de dossierbeheerder waarin je vermeldt dat het gaat om een materiële vergissing.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Ondertussen hebben we ook goedkeuring gekregen voor het uitstel van de bijdragen van Q1 en Q2 2021 alsook regularisatiebijdragen van 2019 en de regularisatiebijdragen 2018 (met vervaldatum 31/03/201 of 30/06/2021).

Opgelet:

 • Q1/2020 waarvoor uitstel gevraagd dient ten laatste op 31/03/2021 betaald te worden. Indien niet mogelijk kan de klant opteren om de vrijstelling omwille van corona of een afbetalingsplan aan te vragen.
 • Voor de kwartalen 2020 kan geen uitstel meer aangevraagd worden, noch voor de regularisaties met vervaldatum in 2020.

Voorbeeld:
Hugo zit in de volgende situatie. Wat zijn de opties?

KWARTAALWAT AANGEVRAAGDVERVALDATUMWAT NOG MOGELIJK
Q1/2020Uitstel aangevraagd31/03/2021Vrijstelling omwille van corona voor 31/03/2021 of afbetalingsplan
Q2/2020Uitstel aangevraagd30/06/2021Vrijstelling omwille van corona voor 30/06/2021 of afbetalingsplan
Q3/2020Uitstel aangevraagd30/09/2021Vrijstelling omwille van corona voor 30/09/2021 of afbetalingsplan
Q4/2020Uitstel aangevraagd31/12/2021Vrijstelling omwille van corona voor 31/12/2021 of afbetalingsplan
    
Q1/2021Uitstel aangevraagd31/03/2022Vrijstelling omwille van corona voor 31/03/2022 of afbetalingsplan
Q2/2021Uitstel aangevraagd30/06/2022Vrijstelling omwille van corona voor 30/06/2022 of afbetalingsplan

Vrijstelling omwille van corona:

Deze kan nu ook aangevraagd worden voor Q1 en Q2 2021.

Opgelet: aanvraag vrijstelling omwille van corona Q1/2020 dient aangevraagd te worden voor 31/03/2021.

TIP: Hou er rekening mee dat je enkel een pensioen loopbaanjaar opbouwt als er 2 kwartalen in hoofdberoep betaald zijn.

Kwijtschelding van verhogingen:  

Deze zal automatisch gebeuren per 1/4/2021 en per 1/7/2021.

Voor wie zijn/haar sociale bijdragen niet betaalt en ook geen uitstel van betaling aanvraagt voor Q1 en Q2 2021 + reguls.

Webformulieren:  

1e pijler Verplichte sluiting: kan vanaf 10/02/2021 aangevraagd worden
2e pijler omzetdaling 40%: kan vanaf 3/02/2021 aangevraagd worden
3e pijler quarantaine: kan vanaf 10/02/2021 aangevraagd worden

Klassiek overbruggingsrecht (omwille van corona) : kan vanaf 10/02/2021 aangevraagd worden

Wat zijn de mogelijkheden vanaf februari?

Na alle wijzigingen afgelopen maanden nog even samengevat wat de opties zijn voor deze maand:

 • Verplicht gesloten (enkel uitzondering voor take-away, click-and-collect, nachtwinkels)  
  • DUBBEL overbruggingsrecht
  • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijk volgens cumulatieplafond
 • 60% afhankelijk van verplicht gesloten sectoren én alle activiteiten volledig stopgezet 
  • DUBBEL overbruggingsrecht
  • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijk volgens cumulatieplafond
 • 60% afhankelijk van verplicht gesloten sectoren én NIET alle activiteiten volledig stopgezet 
  • Omzetdaling van 40%: januari 2021 vergelijken met januari 2019 
   • De enige uitzonderingen om te kunnen afwijken van deze periode zijn :
    • Nog geen activiteit in de maand jan 2019 als zelfstandige 
    • Zeer lage omzet omwille van arbeidsongeschiktheid/ moederschapshulp
  • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijk volgens cumulatieplafond
 • Alle andere zelfstandigen 
  • Omzetdaling
   • Omzetdaling van 40%: januari 2021 vergelijken met januari 2019 
   • Cumul met vervangingsuitkering is mogelijk volgens cumulatieplafond
  • Zorg kind of quarantaine
   • Zorg voor kind 
    • Minstens 7 dagen voor zorg voor kind 
    • Moeten niet opeenvolgend zijn (!) 
   • Quarantaine  
    • Attest quarantaine 
  • Klassiek OR
   • Minstens 7 opeenvolgende dagen dienen te sluiten omwille van Corona

Bron: Xerius