Covid-19 update (Xerius)

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad een voorontwerp van de wet over een nieuw crisis-overbruggingsrecht 2021 goedgekeurd, met als doel geen enkele door de crisis getroffen zelfstandige uitsluiten, ongeacht de sector van zijn activiteit.

Als gevolg daarvan zal het systeem van het crisis-overbruggingsrecht in 2021 volledig worden herzien.

Het voorontwerp van de wet wordt nu ter advies aan de Raad van State voorgelegd, maar we geven u graag (onder voorbehoud) al enkele richtlijnen mee.

Overbruggingsrecht in 2021: 3 scenario’s waarbij je als zelfstandige op steun kan rekenen

 1. Je bent verplicht gesloten
 • Voor de maand januari blijft de bestaande regeling gelden. Ondernemers die hun zaak verplicht moeten sluiten en zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren kunnen rekenen op een uitkering.
 • Voor de maanden februari en maart komen enkel zelfstandigen die verplicht hun zaak sluiten in aanmerking voor een uitkering.

Het is nog niet duidelijk of je bij een gedeeltelijke verderzetting van je activiteiten via afhaalservice of click & collect ook recht hebt op een uitkering, verdere info volgt nog.

Deze uitkering bedraagt 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 1. Je hebt een aanzienlijke omzetdaling

Verlies je een groot deel van je inkomsten, dan kan je vanaf januari 2021 onder deze voorwaarden rekenen op een uitkering overbruggingsrecht:

 • Je moet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering aanvraagt, aantonen dat er een omzetdaling van 40% is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019. 

De zelfstandige moet dit omzetverlies bewijzen via een attest van u als boekhouder of accountant. En je moet ook aantonen dat het verlies corona-gerelateerd is.

Vb: Dien je een aanvraag in voor de maand februari 2021? Dan moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 in vergelijking met de maand januari 2019.

 • Je mag niet al gebruikmaken van de uitkering uit de eerste pijler

Het bedrag van de uitkering is 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 1. Een uitkering wanneer je als zelfstandige in quarantaine moet of voor je kinderen moet zorgen

In 2021 kan je als ondernemer in 3 gevallen op een uitkering rekenen. Dat is zo als de zelfstandige:

 • Zelf in quarantaine moet.
 • Zorg moet dragen voor kinderen van minder dan 12 jaar die in quarantaine geplaatst worden.
 • Voor kinderen -12jaar moet zorgen omdat de school, klas of kinderopvang gesloten is tijdens de schoolperiode.

Als bewijsstuk moet een quarantaine-attest of een attest van sluiting van de school of kinderopvang voorgelegd worden.

De zelfstandige kan rekenen op een financiële uitkering die proportioneel is aan de duur van de onderbreking op voorwaarde dat:

 • De activiteiten volledig onderbroken worden.
 • De activiteiten niet van thuis uit kunnen worden verdergezet.

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de duurtijd van de quarantaine:

 • Als de quarantaine tussen 7 en 13 dagen duurt: 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).
 • Als de quarantaine tussen 14 en 20 dagen duurt: 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).
 • Als de quarantaine tussen 21 en 27dagen duurt: 1.210,58 euro (met gezinslast) of 968,77 euro (zonder gezinslast).
 • Als de quarantaine 28 dagen of langer duurt: 1.1614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).
 • Duurt de quarantaine minder dan 7 dagen? Dan is er geen recht op een uitkering.

Zoals gezegd moet dit alles nog worden voorgelegd aan de Raad van State en weten we voorlopig nog niets meer, wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

Wij stellen ondertussen alles in het werk om het mogelijk te maken om vanaf volgende week online het overbruggingsrecht vanaf januari aan te vragen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Op de site van VLAIO wordt nu ook bevestigd dat er steun aangevraagd kan worden voor de tweede periode:

 • Voor de eerste periode van 1 oktober tot 15 november kan je het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen tot uiterlijk 31 december 2020 om 15.00
 • Voor de tweede periode van 16 november tot en met 31 december wordt eveneens steun voorzien. Deze zal je kunnen aanvragen vanaf 4 januari 2021.

De juiste voorwaarden hiervoor zijn echter nog niet geweten.

Overkomst per 1/1/2021 en uitstel van sociale bijdragen?

Wat met de zelfstandigen die een overstap aangevraagd hebben om te veranderen van sociaal verzekeringsfonds per 1/1/2021 en uitstel van sociale bijdragen gevraagd hebben?

Je kan gerust zijn, de verkregen uitstel van sociale bijdragen is geen belemmering om te veranderen.

Let wel, onbetaalde bijdragen per 31/12/2020 waarvan geen uitstel is verkregen, zullen een mogelijke overstap wel tegenhouden.

Bron: Xerius