Covid-19 update (Xerius)

Onder een overzicht van de huidige stand van zaken:

Klassiek overbruggingsrecht omwille van quarantaine 

De kogel is door de kerk. De overheid heeft beslist dat ondernemers (die voldoen aan de voorwaarden) recht hebben op het ‘klassiek overbruggingsrecht omwille van quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang’ voor de week van de verlengde herfstvakantie (9 –15 november 2020).  

Bijberoepers/artikel 37/gepensioneerden die recht hebben op OR op basis van N-3

Bijberoepers en zelfstandigen met artikel 37 die de minimumbijdragen hoofdberoep betalen op basis van N-3, hebben sowieso recht op overbruggingsrecht (indien voldaan aan voorwaarden), ook als nadien blijkt dat het werkelijke inkomen van N lager ligt.

Vragen ze echter nu dit jaar een verlaging aan, vervalt hun recht eventueel op de uitkering OR en dienen we deze terug te vorderen:

 • volledig terugbetalen indien ze een vermindering vragen onder de grens van 6.996 euro
 • de helft terugbetalen indien ze het inkomen verlagen tot 6.996 euro

Betaalde VAPZ-bijdragen in 2020 zijn fiscaal aftrekbaar

VAPZ-bijdragen zijn voor dit jaar WEL fiscaal aftrekbaar, ook al zijn de sociale bijdragen niet betaald door het gekende ‘uitstel van betaling’.

VAPZ-bijdragen zijn voor dit jaar NIET fiscaal aftrekbaar, wanneer de klant vrijstelling van sociale bijdragen heeft aangevraagd voor één van de kwartalen van 2020 of/en de regul van 2018.

Overbruggingsrecht en loontrekkende activiteit

Ben je ondernemer in de sector van de verplichte sluitingen en start je tijdens deze periode een loontrekkende activiteit? Tot op heden was de regel dat dit perfect kon met behoud van het OR zolang uw loontrekkende activiteit niet leidde tot een herkwalificatie naar bijberoep. We raden aan om dit advies even “on hold” te zetten. Er is sprake van een verlies van OR vanaf het moment dat je een (beperkte) loontrekkende activiteit uitoefent.

Omdat deze zienswijze nieuw is, werden hierover ter verduidelijking nog bijkomende vragen gesteld aan de FOD. Als we dit standpunt strikt lezen, betekent dit immers dat de zelfstandige in bijberoep de facto geen aanspraak meer kan maken op de dubbele (halve) uitkering. Van zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, laten we u dit onmiddellijk weten.

Specifieke beroepen 

 • Ondernemingscoaches: geen crisis OR, enkel recht op klassiek OR (ook geen stop in 1e golf). 
 • Wassalons: komen niet in aanmerking voor crisis OR, enkel klassiek OR 
 • Marktkramers:  

o    Niet-essentiële producten: dubbel OR 

o    Essentiële producten: heropstart 

 • Tennisleraar:  

o    Minstens 60 % afhankelijk van verplicht gesloten sector (bv. Les uitsluitend aan volwassenen in 1 sportcomplex, nu gesloten): dubbel OR 

o    Minstens 60 % afhankelijk van verplicht gesloten sector en nog beperkte activiteiten (bv. Les aan <13 jarigen): enkel OR 

o    Indien geen afhankelijkheid: uitkering heropstart 

 • Sportwedkantoren: enkel uitkering heropstart 
 • Stielmannen: (bv. Plaatsen van vloeren, verkoop kachels…) met showroom te sluiten, nog wel verder activiteiten: enkel recht op heropstart.  
 • Traiteur zonder winkel: niet verplicht te onderbreken. Indien afhankelijk van evenementensector, dan dubbel OR bij volledige stop en enkel OR indien nog gedeeltelijk actief (ook al is het onder vorm van take away).  

moest sluiten, dan wel relance; ‘zonder’ winkel: geen relance. 

·         Medische pedicure: oorspronkelijk alleen maar recht op dubbel OR november, nu ook recht op uitkering heropstart oktober en december  

·         Sportleraars: 

 • Sportleraars/coaches/trainers voor sportcentrum of fitness: indien fitnesscentrum gesloten, dan OR crisis mogelijk 
 • Privé-sportleraars: indien gedwongen stopgezet, dan dubbel crisis-OR ; indien nog gedeeltelijke activiteiten, bv. les aan profs of kinderen < 12 jaar, dan geen crisis-OR, eventueel uitkering heropstart. 
 • Sportcoaches en andere coaches: indien verder zetten lessen online, dan geen recht op crisis OR. 

·         Zorgverleners: enkel recht op crisis-OR vrijwillige onderbreking tot augustus en vanaf september op klassiek OR

·         Foodtruck / frituur ‘zonder’ zitplaatsen: geen recht op crisis-OR 

!Indien foodtruck minstens 60 % afhankelijkheid kan bewijzen van gesloten sectoren, dan wel recht op dubbele uitkering crisis-OR bij volledige stopzetting. 

·         Frituur ‘met’ zitplaatsen of verbruikszaal: wel recht op crisis-OR

·         Restaurant met startdatum 1/7/2020: geen recht op uitkering heropstart juli tot september vermits niet getroffen door sluitingsmaatregelen maart tot juni. Kon niet

voorzien in sluiting vanaf 19 oktober, dus recht op dubbel OR oktober en november.  

 • Slotenmaker
 • Met een winkel (winkel is verplicht gesloten)
 • Volledige onderbreking activiteiten => dubbel OR
 • Geen volledige onderbreking activiteiten, zelfs al zijn het maar enkel dringende tussenkomsten (overmacht) => relance
 • Zonder winkel
 • Geen volledige onderbreking activiteiten, zelfs al zijn het maar enkel dringende tussenkomsten (overmacht) => klassiek OR
 • Volledige onderbreking activiteiten => dubbel OR
 • Schoenmaker
 • Met een winkel (winkel is verplicht gesloten)
 • Volledige onderbreking activiteiten => dubbel OR
 • Geen volledige onderbreking activiteiten, zelfs al is het op afspraak/achter gesloten deuren => relance

Klik hier voor een PDF met een overzicht van alle sectoren

Bron: Xerius