Fiscale belastbaarheid van de coronapremies

Sinds het ingaan van de coronamaatregelen hebben de overheden diverse ondernemingen gesteund. Vele bedrijven konden rekenen op bijstand middels de zogeheten coronapremies, waaronder de hinder- en compensatiepremie in Vlaanderen valt. Ondanks dat deze premies voor vele ondernemingen een welkome vorm van financiële steun zijn, is het uiteraard een interessante vraag of er op die premies belasting betaald moet worden.

Doordat vele bedrijven noodzakelijkerwijs moesten sluiten als gevolg van de coronacrisis, werden enorme verliezen geleden. Talloze ondernemingen werden echter gesteund en kregen financiële bijstand. Aan de hand van de bedrijfsgegevens werd bepaald welke hulp zou worden verstrekt. De regels die hiervoor geldig waren verschillen echter nogal, evenals de hoogte van de financiële bijdrage. In principe helpt de regering ondernemers door ervoor te zorgen dat ze hun personeel kunnen blijven betalen en hen niet op straat hoeven te zetten. Voor de een heeft de crisis echter harder toegeslagen dan voor de ander, waardoor het sowieso een lastig onderwerp blijft.

Het ligt er vaak ook nog eens aan of een bedrijf al dan niet verplicht zijn deuren moest sluiten. Vanaf het begin van de lockdown werd van hogerhand besloten dat bepaalde bedrijven dicht moesten tot nader order. De bedrijven die wel open mochten blijven, zagen hun omzet echter enorm teruglopen. In Vlaanderen is het nu zo geregeld dat ondernemingen die hun deuren gesloten moesten houden, recht hebben op de hinderpremie, terwijl ondernemingen met omzetverlies op de compensatiepremie kunnen rekenen. Voor de laatste categorie geldt dat er aangetoond moet worden dat er boven een bepaald percentage aan omzetverlies is geleden.

Qua belasting worden de coronapremies beschouwd als een vorm van inkomen, waarvoor normaal gesproken belasting betaald moet worden. Voor vele ondernemers zou dit alsnog een gigantische tegenslag betekenen, met als gevolg dat ze wederom of nog dieper in de problemen raken. Gelukkig toonde de minister echter begrip voor de huidige situatie waardoor men ervan uit kan gaan dat de premies belastingvrij zijn.

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen.