Financiële regelingen voor startende ondernemers

Wil je graag starten met je eigen zaak en je product op de markt brengen, maar heb je tegelijk toch schrik voor het financiële luik van je onderneming? “Wat als het product niet aanslaat en ik failliet ga? Hoeveel kan ik lenen om rendabel te blijven? Hoe kan ik kapitaalkrachtig zijn?” Het zijn maar enkele vragen die vaak spelen bij startende ondernemers. De overheid wil deze ondernemers ondersteunen en hen financiële ademruimte geven door hen bijvoorbeeld geen sociale bijdrage te laten betalen. In onderstaande blog gaan we nog iets dieper in op de financiële regeling voor startende ondernemers.

Sociale bijdrage

Belangrijk om te weten is dat u als startende ondernemer enkele jaren kunt genieten van tegemoetkomingen. Bij het oprichten van een vennootschap dient u in theorie jaarlijks een bepaalde sociale bijdrage te betalen. Het minimumbedrag dat u als ondernemer moet betalen bedraagt 347,50 euro in het eerste jaar. Hierna kan het bedrag verhoogd worden tot 868,00 euro als het balanstotaal van uw onderneming na twee jaar boven 700.247,29 euro ligt. Indien het balanstotaal van uw onderneming dit bedrag niet overschrijdt, blijft het minimumbedrag van het eerste jaar geldig.

Vrijstelling

Gedurende de eerste drie jaar kan de vennootschap echter vrijgesteld worden van dergelijke sociale bijdragen. Om een vrijstelling te bekomen, moet u als ondernemer wel zelf stappen ondernemen en een aanvraag indienen bij het sociaal secretariaat. Er worden goedkeuringen verkregen indien zaakvoerders en werkende vennoten de afgelopen tien jaar niet langer dan drie jaar zelfstandig hebben gewerkt. Voor 1 november 2018 konden alleen handelsondernemingen een vrijstelling van de sociale bijdrage aanvragen. Sinds de hervorming van het ondernemingsrecht kunnen echter alle ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank een dergelijke vennootschapsvrijstelling bekomen. De hervormde wetgeving heeft de drempel om een vennootschap op te richten verlaagd. Een belangrijke reden hiervoor is dat er voor een besloten vennootschap (bv) geen minimumkapitaal meer vereist is, terwijl dat vroeger wel verplicht was.

Persoonlijke bijdragen

Naast de sociale bijdrage die u moet betalen vanuit uw vennootschap, bent u zelf ook een bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is in verhouding tot het netto belastbaar inkomen (nbi) dat u als zelfstandige ontvangt. Er werd vastgelegd dat u als zelfstandige voorlopige sociale bijdragen betaalt, die in een later stadium worden gecorrigeerd. Sociale bijdragen worden berekend op het inkomen dat u als zelfstandig ontving tijdens de afgelopen drie jaar. Voor startende ondernemers is het echter niet mogelijk om een dergelijke berekening te maken en in dergelijke situaties wordt er daarom een bijdrage van 20,5% van het geschatte netto belastbaar inkomen berekend, met een minimumbedrag van 739,05 euro per kwartaal. Veel startende ondernemers zien dat als een aanzienlijk bedrag.

Korting

Sinds 1 april 2018 kan een startende zelfstandige een korting aanvragen voor de sociale bijdrage van de eerste vier kwartalen. Aan deze aanvraag is echter wel een beperkende voorwaarden gebonden. Zo mag u in de 20 voorafgaande kwartalen, voorafgaand aan de starterskorting, geen enkel kwartaal als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt.Daarnaast bepalen enkele vastgelegde schijven de sociale bijdrage die u als zelfstandige moet betalen. Als u minder als 7.226,47 euro per jaar verdient, zal u slechts 381,66 euro per kwartaal moeten betalen. Wie in de hogere schijf komt, tussen 7.226,47 euro en 9.329,19 euro, zal een bijdrage van 492,70 euro verschuldigd zijn. In een derde schrijf, gaande van 9.329,19 euro tot 13.993,78 euro, wordt er geen starterskorting meer toegestaan. Bijgevolg betaalt u het minimumbedrag van 739,05 euro per kwartaal. Wanneer uw inkomen als startende ondernemer hoger ligt dan 13.993,78 euro, zal u onderhevig zijn aan de bijdrage van 20,5% op uw nbi.Het is belangrijk dat u als startende zelfstandige een aanvraag indient bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dit moet u doen als u denkt dat uw inkomen dat jaar onder de grensbedragen zal blijven. Als u te veel betaalde, wordt het surplus gecorrigeerd, en krijgt u het twee jaar later terug via het sociaal verzekeringsfonds.

BTW

Daarnaast is het ook mogelijk om extra financiële bewegingsruimte te creëren bij de btw-berekening. Beginnende ondernemers beschikken namelijk meestal over een btw-tegoed, waardoor u meer btw terugbetaald zal krijgen dan dat u moet betalen. Een verklaring hiervoor is dat u als startende ondernemer veel kosten hebt omwille van de vele investeringen, en zo meer uitgaande dan inkomende facturen.Voor bedrijven opgericht na 1 januari 2020, is er een nieuwe regeling van kracht. Deze ondernemingen kunnen hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen. Let wel: om het de btw maandelijks terugbetaald te krijgen, moet het btw-krediet minstens 245 euro bedragen. De regeling is ook enkel mogelijk in de eerste 24 maanden na opstart van de zelfstandige activiteit. Het systeem is enkel van toepassing voor btw-plichtigen die maandelijks een btw-aangifte indienen (de zogenaamde maand-aangevers), die bovendien alleen wordt geaccepteerd als ze elektronisch wordt ingediend. Als aan deze voorwaarden voldaan werd, wordt de btw terugbetaald aan de starters en dit ten laatste de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse aangifte. Wanneer u als startende zelfstandige beslist om uw periodieke aangifte toch op kwartaalbasis in te dienen, zal de administratie proberen om de btw terug te betalen uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte.Zoals u merkt, zijn er verschillende financiële regelingen voor startende ondernemers. Dergelijke zaken kunnen echter complex zijn bij de opstart van uw vennootschap. Daarom is het belangrijk dat u op voorhand voldoende informatie verzamelt en u zich indien gewenst laat begeleiden in dit proces. Zo kan u als startende ondernemer in de meest gunstige omstandigheden uw zaak opstarten zonder u zorgen te moeten maken over financiële aangelegenheden.

Published with StoryChief