Fietsvergoedingen voor het personeel

Om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren is de fietsvergoeding in het leven geroepen. De fietsvergoeding behelst een kilometervergoeding die een werkgever kan uitkeren aan personeelsleden die de reis naar hun werk gedeeltelijk of volledig per fiets afleggen. Dus reist u regelmatig met de fiets van uw woonplaats naar uw werk? In dat geval komt u wellicht in aanmerking voor deze vergoeding

De kilometervergoeding is overigens een gunst van uw werkgever. Het is dus niet verplicht ze toe te kennen, en niet iedereen die gebruik maakt van zijn of haar fiets heeft automatisch recht op de fietsvergoeding. Bovendien mag de werkgever zelf het bedrag van de kilometervergoeding vaststellen. Zo kan hij bepalen dat de vergoeding enkel geldt voor de heen- of terugreis, of hij kan een maximumbedrag vaststellen

Wanneer u in 2019 profiteert van een fietsvergoeding, is dat tot een bedrag van €0,24 per afgelegde kilometer vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, op voorwaarde dat een fietsvergoeding enkel wordt toegekend op basis van de daadwerkelijk met de fiets afgelegde kilometers. Elk bedrag dat boven die €0,24 wordt uitbetaald aan de werknemer wordt overigens als belastbaar beroepsinkomen gerekend, en dient dus gedeclareerd te worden bij de belastingdienst. Zowel werkgever als werknemer betalen voor het deel boven de €0,24 sociale zekerheidsbijdragen

Om eventuele misverstanden te voorkomen is een verklaring op eer zeer nuttig wanneer u een fietsvergoeding ontvangt. Zeker in het geval u een fiets ter beschikking krijgt van uw werkgever. De uitbetalingen van de fietsvergoeding is voor een werkgever overigens geheel vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, en is 100% aftrekbaar als bedrijfsonkost. De hoofdvoorwaarde is wel dat de werknemer de fiets ook daadwerkelijk gebruikt voor woon-werkverkeer.

Het toekennen van fietsvergoedingen is trouwens niet gekoppeld aan een specifiek soort fiets. Dus of er nu gereden wordt op een speedpedelec, een mountainbike of wielrenfiets, dat maakt geen verschil. Ook wanneer men gebruik maakt van een bedrijfsfiets is de fietsvergoeding van toepassing. De fietsvergoeding geldt echter niet voor een hoverboard, step of segway. Wel kan ze gecombineerd worden met een bedrijfswagen.