Regel uw UBO-registratie voor het te laat is!

U hebt er vast wel eens van gehoord, de UBO-registratie. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners, wat synoniem is voor “uiteindelijke belanghebbende”. Een UBO is dus de natuurlijke persoon die zeggenschap heeft of de uiteindelijke eigenaar is van een specifieke juridische entiteit zoals een rechtspersoon of een onderneming. In feite wordt de UBO van een bedrijf transparant gemaakt, zodat witwaspraktijken, fraude en terrorismefinancieringen bestreden kunnen worden.

Bedrijven die onder deze verplichte wetgeving vallen, zijn de volgende ondernemingen:

  • Alle vennootschappen die in België zijn opgericht
  • Stichtingen
  • Vzw’s
  • Trusts
  • Juridische entiteiten

Bij bovengenoemde bedrijfsvormen dient de wettelijke vertegenwoordiger, beheerder of zaakvoerder de UBO te registreren met volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en adresgegevens.

Wie de begunstigde is, hangt bij vennootschappen af van de grootte van het eigendomsbelang of stemrecht van het bedrijf. Heeft iemand rechtstreeks dan wel onrechtstreeks meer dan 25% van het eigendomsbelang of stemrecht, dan moet deze persoon geregistreerd worden als UBO van het bedrijf. In het geval er geen enkele aandeelhouder een belang bezit van meer dan 25% van het bedrijf, dan zullen de personen of vennootschappen welke via een aandeelhoudersovereenkomst een belang in het bedrijf hebben van meer dan 25% tezamen aangewezen worden als UBO. Mocht er een te versnipperd aandeelhouderschap bestaan binnen het bedrijf, dan zullen de bestuurders van het bedrijf uiteindelijk zelf als begunstigde geregistreerd moeten worden.

In het geval van een stichting of vzw is het verhaal net wat anders. In dit geval zijn moeten onderstaande personen worden geregistreerd:

  • De leden van de raad van bestuur
  • Gemachtigde personen die de vereniging vertegenwoordigen
  • De persoon of personen die belast zijn met het dagelijkse bestuur
  • De oprichter of elke andere natuurlijke persoon met zeggenschap over de vereniging of stichting

In België zijn er maar liefst 675.000 vennootschappen die vallen onder de UBO-registratiewet. Zij worden allen geacht aan te geven wie de UBO, en dus de uiteindelijke begunstigde van het bedrijf is. Al deze bedrijven moesten aanvankelijk voor 30 september 2019 deze UBO-registratie in orde hebben. Er is echter beslist dat er nog geen sancties opgelegd zouden worden voor vennootschappen die zich nog niet geregistreerd hadden. Vanaf 1 januari 2020 zullen er wel degelijk boetes worden opgelegd, en deze boetes zijn niet mals! Ze kunnen namelijk variëren van €250,- tot wel €50.000 per overtreder. Het is dus van groot belang dat alle vennootschappen die nog niet geregistreerd zijn dit voor het einde van het jaar in orde hebben gemaakt.

Neem voor meer informatie over deze UBO-wetgeving en hulp bij het registreren gerust contact met ons op. Het is immers vijf voor twaalf, dus regel het vandaag nog zodat u met een gerust hart het nieuwe jaar in stapt!