Wijziging vennootschapsvormen in 2019

 De regering keurde in juli 2017 de ontwerpnota goed van minister Geens, voor de hervorming van het vennootschapsrecht. Deze hervormingen zijn gebundeld in een nieuw wetboek, dat in 2019 op de agenda van het Parlement staat. Bestaande vennootschappen krijgen 10 jaar de tijd om zich in orde te stellen met deze nieuwe regels. Wij zetten voor u als ondernemer, alvast de belangrijkste wijzigingen van deze hervorming op een rijtje.

Waarom wordt het vennootschapsrecht eigenlijk hervormd?

Deze hervorming moet bijdragen tot het eenvoudiger en vlotter toegankelijk maken van het Belgische vennootschapsrecht.

Ook zijn de wijzigingen nodig om de aansluiting met de rest van Europa niet te verliezen: “België moet door dit coherent vennootschapsrecht ook een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor buitenlandse vennootschappen”

Welke veranderingen kunt u concreet verwachten?

Van de vele vennootschapsvormen die we vandaag kennen, zullen er slechts 4 overblijven:

 • De maatschap: 
  • aantrekkelijk vanwege zijn eenvoudige oprichting
  • risicovoller vanwege de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid.
  • De VOF en GCV zullen in deze categorie vallen
  • Starters-en éénmans bvba’s en commanditaire vennootschap op aandelen verdwijnen.
 • De naamloze vennootschap (nv): 
  • voor grote bedrijven (minimum kapitaal is 61.500 euro).
  • Mogelijk met één aandeelhouder.
  • Mogelijk met één bestuurder.
  • Meervoudig stemrecht mogelijk.
 • De coöperatieve vennootschap (cv):
  • voor minstens drie aandeelhouders
  • Ieder aandeelhouder is beperkt aansprakelijk.
  • geen minimumkapitaal nodig
  • De CVBA en CVOA verdwijnen
 • De besloten vennootschap (bv): 
  • vervangt de vroegere bvba
  • vooral interessant voor kleine en middelgrote ondernemingen
  • geen startkapitaal nodig, wel een financieel plan voor de eerste twee boekjaren

Daarnaast blijft ook de Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaan voor verenigingen én ledenloze stichtingen. Zij zullen dan onder het nieuwe wetboek vallen.

Wat zijn de voordelen van deze wijzigingen?

Het nieuwe wetboek biedt meer vrijheden in het vennootschapsrecht. U kunt in principe een vennootschap oprichten zonder kapitaal en ook de quasi-inbreng-wetgeving verdwijnt. Ook is er meer vrijheid voorzien bij het opzetten van familiale vermogensplanning, omdat u schenkingen kunt doen, terwijl u toch controle kunt blijven houden. Het wordt tevens mogelijk om afspraken te maken omtrent in- en uittreding van vennoten en kapitaalverminderingen. Daarnaast wordt meervoudig stemrecht mogelijk (aan één aandeel meer dan één stem toekennen).

Tot slot kan de aansprakelijkheid van de bestuurders worden beperkt tot welbepaalde maxima, en dit in functie van de omvang van de vennootschap.

Door de flexibiliteit en vrijheden van het nieuwe vennootschapsrecht, wordt het wel belangrijker om goed na te denken over de invulling van uw statuten. Een standaardmodel gebruiken kan niet meer.

Wanneer gaan de wijzigingen in het nieuwe Wetboek toegepast worden?

De vermoedelijke ingang wordt voorzien in de eerste helft van 2019 voor nieuwe vennootschappen. Voor bestaande vennootschappen zouden de wijzigingen in januari 2010 in werken treden. Alle bestaande statuten zullen concreet moeten aangepast worden uiterlijk tegen januari 2024.

Wij begrijpen dat dit vele vragen bij u oproept, zoals: “Wat betekent het voor mijn bestaande vennootschap? Waar kan ik terecht om een nieuwe vennootschap op te richten? Wie kan me helpen met mijn financieel plan?”

Uiteraard adviseren wij u graag over uw mogelijkheden. Contacteer ons via jan@taxcalcul.be of via 0475452590 en we leggen het u graag uit tijdens een persoonlijk gesprek!