Arbeidsinspectie…is uw bedrijf goed voorbereid?

Arbeidsinspectie...is uw bedrijf goed voorbereid?

Arbeidsinspectie is een vrees van vele ondernemers. Ondernemerschap is sterk geëvolueerd is doorheen de jaren. Toch hebben ondernemers nog steeds als basisdoelstelling om in te spelen op de behoeften van hun doelgroep met hun aanbod. Maar een stabiel bedrijf creëren, runnen en winstgevend maken? Daar komt veel meer bij kijken…

Complexe structuren managen
Laten we als voorbeeld een fictief bedrijf nemen wat jaarlijks een 200.000-tal patiënten vervoert. Zo een type bedrijf heeft doorgaans een complexe structuur, met vele medewerkers die in dienstverband werken, in verschillende uurroosters, diverse statuten hebben (bedienden, arbeiders, vrijwilligers) en met wachtdiensten werken. Om dit goed te managen, is er naast een accurate administratie/boekhouding, ook een doorgedreven kennis nodig van verschillende expertises. Denk hierbij o.a. aan sociale wetgeving, arbeidsrecht (reglementair, collectief, burgerlijk), welzijn op het werk (veiligheid, ergonomie…), inkomsten, investeringen, belastingstelsels tot zelfs vennootschapsrecht en zoveel meer.

Een stabiel bedrijf creëren
De meeste ondernemers hebben deze uitgebreide expertises niet in huis. Toch is het belangrijk om er goed over geïnformeerd te worden en mogelijke pijnpunten proactief te definiëren (vb. overtredingen inzake het arbeidsreglement, deeltijdse arbeid, nachtarbeid, wachtdienst enz.). Zo kunnen oplossingen geïmplementeerd worden en creëer je een stabiel bedrijf, waar werkzekerheid een kernwoord is. Op die manier ben je altijd goed voorbereid op mogelijke controles / arbeidsinspecties (onverwachts of vooraf aangekondigd) van bijvoorbeeld de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Proactieve adviesverlening
TaxCalCul is gespecialiseerd in boekhouding, fiscaliteit en vennootschapsrecht. Wij analyseren en interpreteren de cijfers van onze klanten vanuit onze expertise. We werken hiervoor samen met een uitgebreid team van specialisten. Hierdoor kunnen we gepersonaliseerd advies geven en kunnen onze klanten met het volste vertrouwen keuzes maken en beslissingen nemen. We werken samen met u één of meer van de aangereikte mogelijkheden verder uit, die keuze is aan u. Uiteraard staan wij permanent ter beschikking voor al uw vragen. Contacteer ons vrijblijvend via jan@taxcalcul.be of +32 475 45 25 90