Voordeel alle aard mobiele telefoon 01.01.2018

Werknemers kunnen een laptop, tablet, smartphone of internet ter beschikking krijgen van hun werkgever. Als ze deze apparaten niet enkel professioneel maar ook privé mogen gebruiken, ontstaat er een voordeel in natura. Hierop zijn socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

De waardering van dit loonvoordeel kan forfaitair gebeuren. Deze forfaits waren verouderd en bovendien verschillend voor RSZ en fiscus. Op 1 januari 2018 wijzigden deze forfaitaire waarderingsregels zowel voor fiscus als RSZ:

Voordeel                                                Huidige regeling                         Vanaf 1 januari 2018

PC of laptop                                         15 EUR/maand                            6 EUR/maand

Tablet                                                    Reële waarde                                3 EUR/maand

GSM/smartphone                              12,50 EUR/maand                       3 EUR/maand

Telefoonabonnement                                                                                  4 EUR/maand

Internetabonnement                                                                                     5 EUR/maand

Elk ter beschikking gesteld toestel en elk onderdeel van dit toestel moet afzonderlijk aangegeven worden. Bijvoorbeeld: Gsm-toestel + telefoonabonnement + mobiel internet

Voor de internetverbinding moet echter slechts één voordeel worden aangegeven, ongeacht het aantal toestellen dat de verbinding mag gebruiken.

Het gebeurt ook dat de werknemer zijn privé-gebruik zelf ten laste neemt, bijvoorbeeld door split billing of met een eigen bijdrage. De fiscus verschaft nu in een circulaire onder meer duidelijkheid over het voordeel dat dan moet worden aangegeven.

SPLIT BILL-REGELING

Er moet geen enkel voordeel alle aard worden aangegeven voor het privé-gebruik van een ter beschikking gesteld gsm-toestel, wanneer de werkgever een split bill-regeling hanteert voor het telefoon- en internetabonnement . Dit standpunt geldt op voorwaarde dat:

– Het privé-gebruik wordt rechtstreeks door de provider gefactureerd aan de werknemer;

– De split bill-regeling werd vastgesteld volgens ernstige normen en criteria en stemt overeen met de werkelijkheid;

– De split bill-regeling is van toepassing op zowel het telefoon- als internetabonnement. Wanneer deze maar op één van beiden betrekking heeft, geldt het standpunt niet.

EIGEN BIJDRAGE

Wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalt, mag het forfaitair voordeel alle aard verminderd worden met deze eigen bijdrage.

De aanrekening gebeurt op het specifieke voordeel waarin de eigen bijdrage kadert, tenzij de werkgever een globale tussenkomst vraagt voor de ter beschikking stelling van een mobiele telefoon met telefoon- en internetabonnement.