Voorschotten btw

De gebruikelijke betalingen van de kwartaalvoorschotten inzake de btw zullen vanaf 01/04/2017 niet meer verplicht zijn. Deze wijziging werd genomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van de btw-wetgeving

Btw-aangifte per maand of per kwartaal?

Volgens artikel 53, §1, lid 1, 2° Btw-wetboek moet iedere btw-plichtige elke maand een btw-aangifte indienen.

Indien deze btw-plichtige voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan ervoor gekozen worden om de btw-aangifte per kwartaal in te dienen. Zo mag de omzet per jaar niet meer bedragen dan € 2 500 000 excl. btw en er moeten steeds voorschotten betaald worden. Daarnaast zijn er ook bepaalde bijzondere gevallen (vb. verkoop energieproducten, …) waarbij de btw-plichtige steeds maandelijkse aangiften moet indienen vanaf € 250 000.

Afschaffing kwartaalvoorschotten maar wel voorschot in december

Vanaf 1 april 2017 wordt de verplichting tot betaling van kwartaalvoorschotten dus afgeschaft.

De kwartaalaangevers zullen wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar (net zoals de maandaangevers dit moeten doen).

In de praktijk zullen de kwartaalaangevers dus uiterlijk op 24 december een bedrag moeten betalen dat gelijk is aan:

de btw die verschuldigd is over de periode van 1 oktober tot en met 20 december
ofwel betaald hij het bedrag van het 3de kwartaal gewoon opnieuw als voorschot

Voorschotten toch betalen?

Ondanks de versoepeling van deze wetgeving kan het in de meeste gevallen toch nuttig zijn om gedurende het kwartaal btw-voorschotten te betalen. Op die manier kunnen hoge kwartaalafrekeningen vermeden worden en blijft de betaling meer gespreid in tijd.