Is er BTW verschuldigd op de aan- en verkoop van een tweedehands personenwagen?

De regeling van de btw op tweedehands personenwagens is niet eenvoudig. Veel hangt af van de hoedanigheid van de verkoper en hoe deze wagen destijds werd aangekocht. Daarom zetten we hierbij de principes kort op een rij.

1. Wanneer is er sprake van een tweedehands voertuig?

Een voertuig is tweedehands wanneer die meer dan 6.000 km op de teller heeft of meer dan 6 maanden in gebruik is.

2. Bij wie wordt de wagen aangekocht?

 • Bij een particulier of andere niet-btw plichtige
  • Aangezien een particulier of een andere niet-btw plichtige niet onderworpen zijn aan het btw-regime, zal er geen btw verschuldigd zijn.
 • Bij een eenmanszaak?
  • Indien de verkoper een eenmanszaak is en zij de wagen slechts gedeeltelijk in het beroepsvermogen hadden opgenomen en daardoor de btw voor een lager percentage in aftrek werd gebracht, dan is de btw verschuldigd op een overeenstemmend percentage van de verkoopprijs exclusief btw;
 • Bij een vennootschap met recht op aftrek waarvoor het verkopen van de tweedehands wagen geen vaste activiteit is
  • Indien de verkoper een personenwagen verkoopt waarop hij ooit btw in aftrek heeft gebracht, dan kent de administratie een tolerantie toe waardoor slechts 21 % btw aangerekend worden op maximaal de helft van de verkoopprijs. Met een maximum op de helft van de prijs wordt het volgende bedoeld:
   • Indien de verkoper in het verleden de btw reeds heeft afgetrokken voor 50 %, dan is er slechts btw verschuldigd op 50 % van de verkoopprijs exclusief btw;
   • Indien de verkoper een vennootschap is en de btw voor een lager percentage in aftrek heeft genomen, dan zal de btw toch verschuldigd zijn op 50 % van de verkoopprijs exclusief btw aangezien de wagen volledig in het beroepsvermogen van de vennootschap aanwezig was. In dit geval is het mogelijk een herziening te doen in het voordeel van de vennootschap indien de vijfjarige herzieningstermijn nog niet is verstreken.
   • De verkoper heeft de keuze om zich op deze tolerantie van de administratie te beroepen. Wil hij dit niet, dan is er btw verschuldigd over het volledige bedrag.
 • Een bedrijf of onderneming waarvoor het verkopen van de tweedehands wagen wel een vaste activiteit is, waaronder een garage.
  • In dit geval moet nagegaan worden welke btw-keuze de professionele verkoper heeft genomen. Hij hanteert ofwel de normale btw-regeling van 21 % ofwel een bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge.
  • Indien de onderneming de wagen gekocht heeft van een btw-plichtige, moet er btw gerekend worden op het volledige bedrag. Indien de onderneming daarentegen de wagen heeft aangekocht van een particulier, zal er btw verschuldigd op de winstmarge van de onderneming, maar dus niet op de volledige verkoopprijs.

Uitzonderingen:

 • Wanneer bij de aan- of verkoop van een lichte vracht 100 % van de btw werd teruggevorderd, zal er btw moeten betaald worden op het volledige bedrag.
 • Wanneer de wagen tweedehands werd gekocht bij een particulier of een professionele verkoper die opteert voor de margeregeling, dan zal bij de verkoop van deze wagen ook btw betaald moeten worden op het volledige bedrag.

Kort samengevat komt het op het volgende neer:

Indien op de oorspronkelijke aankoopfactuur van de personenwagen geen btw werd opgenomen, dan kan er geen btw gerecupereerd worden. Dit zal het geval zijn wanneer de wagen aangekocht wordt bij een particulier of wanneer de garage geopteerd heeft voor de margeregeling.

Indien er wel btw vermeld wordt op de factuur, zal bij de aankoop hoogstens 50 % van de btw kunnen teruggevorderd worden. Dit percentage kan ook lager zijn aangezien het afhankelijk wordt gesteld van het beroepsgebruik. Dit zal het geval zijn wanneer u de wagen koopt bij een bedrijf of onderneming en indien de wagen wordt aangekocht bij een garage die niet geopteerd heeft voor de margeregeling.

Tip:

Wanneer u een tweedehandse wagen verkoopt aan een garage, probeer dan altijd btw te laten rekenen op maximum de helft. Het is namelijk zo dat de garage zal proberen om btw aan te rekenen op het volledige bedrag zodat zij van een grotere btw-aftrek kunnen genieten.