Het nieuwe Vlaamse verkooprecht vanaf 1 juni 2018

De Vlaamse regering stemde op woensdag 9 mei 2018 definitief de hervorming van het Vlaamse verkooprecht. Hierna  de wijzigingen in schemavorm die worden doorgevoerd vanaf 1 juni 2018. Hierbij is de datum van het sluiten van de koopovereenkomst bepalend:

  • vóór 1 juni 2018: oude regeling
  • vanaf 1 juni 2018: nieuwe regeling.

Dit geldt ook  als de koopovereenkomst vóór 1 juni 2018 werd gesloten maar onderworpen is aan een opschortende voorwaarde die pas na 1 juni 2018 zal worden vervuld.

 

Wat werd behouden:

Vóór 1 juni 2018 Vanaf 1 juni 2018
Basistarief: 10% Basistarief: 10%
Verlaagd tarief: 1,5% (woonbehoeftige kopers) Verlaagd tarief: 1,5% (woonbehoeftige kopers)
Verlaagd tarief: 4% (beroepskopers) Verlaagd tarief: 4% (beroepskopers)
Verlaagd tarief: 6% (sociale bouwmaatschappijen) Verlaagd tarief: 6% (sociale bouwmaatschappijen)
Verlaagd tarief 6%: ruil ongebouwde landgoederen Verlaagd tarief 6%: ruil ongebouwde landgoederen
Halvering van het tarief van 10% (onroerend erfgoed) Halvering van het tarief van 10% (onroerend erfgoed)
Meeneembaarheid Meeneembaarheid
Vrijstellingen Vrijstellingen

Wat is geschrapt:

Vóór 1 juni 2018 Vanaf 1 juni 2018
Verlaagd tarief: 5% (klein beschrijf) Verlaagd tarief: 5% (klein beschrijf)
Halvering van het tarief van 5% (onroerend erfgoed) Halvering van het tarief van 5% (onroerend erfgoed)
Abattement, verhoogd abattement, renovatieabattement Abattement, verhoogd abattement, renovatieabattement

Wat is nieuw:

Vóór 1 juni 2018 Vanaf 1 juni 2018
Verlaagd tarief van 7% voor aankoop enige woning
Vermindering van € 5.600,00 of € 4.800,00 voor aankoop enige bescheiden woning onder het tarief van 7% of 6%.
Verlaagd tarief van 6% voor de aankoop enige woning, met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie
Verlaagd tarief van 1% voor aankoop enige woning die onroerend erfgoed is, met verbintenis tot investering
Jaarlijkse indexering van het absoluut maximum van de meeneembaarheid (thans € 12.500,00).
Verlaagd tarief van 7% voor aankoop woning voor verhuur aan sociaal verhuurkantoor.

Velen stellen zich de vraag of men nu beter wacht tot na 1 juni 2018 om aan te kopen of niet. De grote lijnen hiervoor zijn de volgende:

Voor woningen in de lagere prijsklasse tot 200 000,00 euro (220 000,00 euro in kernsteden):

  • Voor woningen/appartementen in de lagere prijsklasse maar met een KI van 745 of meer is het voordelig om te wachten tot na 1 juni 2018. In de oude regeling genieten deze woningen niet van de gunstregeling van het klein beschrijf en ondergaan ze het tarief van 10% (eventueel met abattement van 25.000 euro). In de nieuwe regeling geniet men van het 7% tarief met een rechtenvermindering van €5.600 euro wat voordeliger is.
  • Voor woningen/appartementen in de lagere prijsklasse met een KI lager dan 745 zijn de voordelen van het klein beschrijf (oude regeling) nagenoeg identiek aan deze van het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem is vaak net iets voordeliger.

Voor woningen in de hogere prijsklasse boven de 200 000,00 euro (220 000,00 euro in kernsteden):

  • Voor woningen/appartementen in de hogere prijsklasse met een K.I. van 745 euro of meer is kopen na 1 juni de 2018 de boodschap, gelet op de tariefdaling van 10% naar 7%.
  • Voor woningen/appartementen in de hogere prijsklasse met een K.I. lager dan 745 is hetniet verstandig om de koop uit te stellen tot na 1 juni 2018. U koopt in dat geval best nog onder de oude gunstvoorwaarden van het klein beschrijf.