Aangifte personenbelasting – uiterste indieningsdata

Aangifte personenbelasting – hoe indienen

Uw aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurd met de post. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk 12 juli 2018 voor burgers. Mandatarissen hebben tot 25 oktober 2018 de tijd.

Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op 29 juni 2018 worden ingediend! 

De gewone aangifte

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste 29 juni 2018.

De elektronische aangifte Tax-on-Web moet worden ingediend:
• ten laatste op 12 juli 2018 (door de burger)
• ten laatste op 25 oktober 2018 (door de mandataris)

De aangifte van forfaitaire belastingplichtigen

De data van indiening zijn nog niet bekend (deze werden vorig jaar pas op 1 september gepubliceerd). Als we ons baseren op de data van vorig jaar dan zou de papieren aangifte moeten worden ingediend ten laatste 10 december 2018.

De elektronische aangifte Tax-on-Web zou dan moeten worden ingediend:
• ten laatste op 10 december 2018(door de burger, alle forfaits inclusief landbouw)
• forfaits exclusief landbouw: ten laatste op 10 december 2018 (door de mandataris)
• forfaits landbouw: ten laatste op 10 januari 2019van het volgende jaar (door de mandataris)

Vorig jaar werd Tax-on-web eind april geopend open. Aanmelden kunt u met een token of via een e-ID, de mobiele app of itsme.

Vereenvoudigde aangifte

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet geen aangifte indienen. Dat voorstel wordt verstuurd naar belastingplichtigen met een zeer stabiele fiscale situatie zoals gepensioneerden en personen die een uitkering krijgen. Dit jaar krijgen ongeveer 3,1 mio mensen (van de ongeveer 7 mio belastingplichtigen) een vereenvoudigde aangifte in de bus met alle info waarover de administratie reeds beschikt.
Tot nu toe kwamen enkel mensen van wie de inkomens, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten, niet hoger zijn dan de belastingvrije som in aanmerking. Die grens wordt nu opgeheven, waardoor ongeveer 900.000 meer mensen in aanmerking komen voor de vereenvoudigde aangifte. Veel werknemers zullen dus vanaf AJ 2018 geen aangifte meer moeten indienen maar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen!
Als ze akkoord zijn met het voorstel, moeten ze niets doen en krijgen ze wat later de belastingafrekening. Zijn ze niet akkoord, kunnen ze hun aangifte wijzigen. Deze wijzigingen kunnen schriftelijk of via Tax-on-web.
De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden in de maand mei 2018 opgestuurd.

Voordelen van digitale indiening via Tax-on-web

Wie zijn belastingaangifte via Tax-on-web doet heeft een veel een groter gebruiksgemak dan bij de indiening op papier.
• Vooreerst zijn erin Tax-on-web een hele reeks gegevens vooraf ingevuld op de aangifte. Het gaat om persoonlijke informatie, burgerlijke staat, personen ten laste, inkomsten en belastingvoordelen als pensioensparen en dienstencheques. Via Tax-on-web kunnen er ondertussen tot 320 codes vooraf ingevuld worden. Nieuw is dat de administratie de gegevens van leningen (daar waar mogelijk) vooraf zal invullen.
• Net zoals vorig jaar krijgt u een overzicht van alle codes die u vorig jaar heeft gebruikt, aanvullend op de codes die automatisch worden ingevuld. Op die manier kunt u controleren of u dit jaar opnieuw alle codes nodig heeft zonder de volledige aangifte te moeten doorlopen. U gaat zo in één scherm door de online aangifte, zonder de verschillende vakken van de aangifte te doorlopen.
• Via verschillende tools in taks-on-web krijgt u hulp. Voor de mensen met onroerende inkomsten, verplaatsingskosten of kosten voor kinderopvang in 2017 begeleidt Tax-on-web u stap voor stap bij het invullen van de codes en berekent het bedrag dat u mag invullen.
• Ook kan u dit jaar van de zgn. wizard gebruik maken voor het invullen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen in vak IX. Via vragen vertelt dit one line hulpmiddel u welk bedrag u bij welke code moet toekennen. Voorlopig is de wizard echter (nog) niet van toepassing op alle situaties. Vanaf eind mei 2017 komt er ook een tool voor herfinancieringen.
• Eens u uw belastingaangifte volledig heeft ingevuld, krijgt u meteen een raming van uw belastingberekening.
• U heeft via MyMinfin toegang tot uw fiscaal dossier in Tax-on-web.
• Tenslotte worden digitale aangiftes Tax-on-web sneller verwerkt.

Vaak gemaakte fouten

Eén van de grote struikelblokken is de complexe woonfiscaliteit na de regionalisering ervan. De gewesten sleutelen gestaag verder aan hun eigen aparte regels. Daarnaast maken de belastingplichtigen vooral fouten door bepaalde inkomsten vergeten aan te geven of door de samenstelling van het gezin of het aantal personen ten laste verkeerd door te geven.
Ook het aangeven van buitenlandse inkomsten is een belangrijk attentiepunt geworden. De administratie beschikt over informatie over uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen en bankrekeningen. Vergeet deze inkomsten niet aan te geven.