Optimaliseer uw loon als zelfstandig bedrijfsleider

Optie 1: voordelen in natura (ook wel: voordelen van alle aard)

Van heel wat zaken die je vennootschap financiert, kan je ook privé gebruikmaken. Denk maar aan een bedrijfswagen, laptop, telefoon- of internetabonnement. Is je firma (deels) in je privéwoning gevestigd, dan kan je verwarmings-, elektriciteits- en onderhoudskosten inbrengen. Wist je trouwens dat je bij je vennootschap zelfs aan een vriendenprijs kan lenen?

Natuurlijk betaal je belastingen op deze voordelen in natura. Maar ligt het wettelijke forfait lager dan de werkelijke waarde van het voordeel, dan zijn ze erg interessant. Een voorbeeld: voor een internetaansluiting is een forfaitair voordeel vastgelegd van 60 euro per jaar, stukken goedkoper dus dan je jaarlijkse internetfactuur.

Optie 2: verhuur onroerende goederen aan de vennootschap

Als zelfstandig bedrijfsleider kan je een pand of een deel van je privéwoning verhuren aan je vennootschap. Het huurgeld dat je ontvangt, is een onroerend inkomen en wordt minder zwaar belast dan een beroepsinkomen. Bovendien zal dit onroerend inkomen niet meetellen voor de berekening van je socialezekerheidsbijdrage.

Optie 3: uitgestelde inkomsten

Je vennootschap kan in jouw voordeel een extralegaal pensioen opbouwen en de lasten hiervoor –  binnen bepaalde grenzen – als beroepskost inbrengen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) mag fiscaal worden afgetrokken vóór de bepaling van het netto belastbaar inkomen. Zo betaal je minder sociale bijdragen. Je bedrijf kan bijkomend voor jou ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo je aanvullend pensioen verder aandikken. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel. Soms kan een combinatie van beide systemen de meest interessante oplossing zijn.

Lees meer over pensioensparen voor zelfstandigen.

Optie 4: forfaitaire onkostenvergoeding

Wanneer je je privéwagen gebruikt voor beroepsverplaatsingen, kan je vennootschap je een forfaitaire kilometervergoeding uitbetalen. Dat geldt trouwens ook voor andere beroepsmatige onkosten zoals openbaar vervoer, parkeerbonnetjes, carwash, representatiekosten enzovoort. Leg je regelmatig lange afstanden af? Dan kom je ook in aanmerking voor een forfaitaire reisvergoeding, op voorwaarde dat je minstens 5 uur onderweg was.

Deze vergoedingen kunnen tot honderden euro’s per maand bedragen. In enkele specifieke gevallen zijn ze vrij van belasting. Steek hierover zeker je licht op bij je boekhouder.

Optie 5: niet-periodieke bezoldigingen

Naast de maandelijkse vergoedingen die je eventueel ontvangt, kan je je loon ook aanvullen met niet-periodieke bezoldigingen:

  • Met een kapitaalvermindering vraag je een deel van het kapitaal terug dat je bij de oprichting van je vennootschap hebt ingebracht. Je wordt hier niet op belast, aangezien de terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal volledig belastingvrij is.
  • Je kan als bedrijfsleider een roerend of onroerend privébezit verkopen aan de vennootschap. Als verkoper kan je zo een belastingvrije meerwaarde realiseren.
  • Je kan jezelf een deel van de winst van je vennootschap uitkeren onder de vorm van een dividend. Op een dividend hoef je geen socialezekerheidsbijdrage te betalen en vanaf een bepaald bedrag wordt een dividend minder belast dan je gewone loon.
  • Na een winstgevend jaar kan je ook een tantième, een veranderlijke winstuitkering in ruil voor je prestaties, ontvangen. Een tantième wordt fiscaal wel als loon beschouwd: je betaalt er dus een socialezekerheidsbijdrage én personenbelasting op.
  • Als tegenprestatie voor je diensten kan de vennootschap je als bedrijfsleider aandelen toekennen. In het geval van bestaande aandelen gaat het om aandelenopties, bij nieuwe aandelen – bijvoorbeeld na een kapitaalsverhoging – om warranten. De waarde ervan is afhankelijk van het soort optie of warrant en het is meestal voordeliger dan de toekenning van een simpele bonus of premie.