Cash for car

De wet waarmee een mobiliteitsvergoeding wordt ingevoerd en die voor 1 januari van dit jaar beloofd werd, is  gepubliceerd (BS 7 mei, p. 32.864). Hij zal met terugwerkende kracht worden toegepast.

Iedereen die bereid is van zijn bedrijfswagen af te zien, krijgt dankzij die wet een vergoeding ter hoogte van 20% van zes zevenden van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen en van 24% wanneer de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van het ingeruilde voertuig geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste werden genomen.

Wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalde, wordt die in mindering gebracht en berekend op basis van de eigen bijdrage betaald in de laatste maand voor hij de wagen inleverde, vermenigvuldigd met twaalf. Fiscaal bedraagt het zo verkregen voordeel 4% van zes zevenden van de cataloguswaarde van het ingeruilde voertuig.

Houd er wel rekening mee dat wanneer dit voordeel eenmaal vastligt, het weliswaar nog wordt geïndexeerd, maar verder niet meer zal wijzigen, ook niet als u een promotie krijgt die u bijvoorbeeld recht geeft op een prestigieuzere bedrijfswagen.